2020 Yılında İnsani Çalışmalar ve Yaşanan Zorluklar

Mohamed Ouahi
Katar Hayır Derneği Türkiye Direktörü

Katar Hayır Derneği (Qatar Charity/ QC)Türkiye ofisi, Kuzey Suriye ve Türkiye’deki savunmasız, ülke içinde göç etmek zorunda kalmış kişilere (IDP’ler), mültecilere ve ev sahibi toplumlara insani yardım sağlamaya devam etmektedir. 2020 yılı boyunca QC, 2020 İnsani Müdahale Planı (HRP) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planına (3RP) dayalı olarak Kuzey Batı Suriye’deki IDP’lerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmuştur. 2020 yılında QC Türkiye ofisi ve ortakları finansal değeri 67,8 milyon doları bulan toplam 1.091 yardım ve kalkınma projesini hayata geçirmiş ve Kuzey Suriye ve Türkiye’de 3,6 milyon yararlanıcıya ulaşmıştır.

28 Şubat 2020 Cuma günü QC, Kuzey Suriye’de 2019 sonlarında gerçekleşen ve en büyük boyutlu yerinden edilme krizine ilişkin ihtiyaçları gidermek amacıyla “HaGAl Sham” adlı bir bağış kampanyası başlatmıştır. Kampanya, Hayır Amaçlı Faaliyetler için Düzenleme Kurumu’nun (RACA) denetiminde ve Katar’daki birçok medya kuruluşuyla iş birliği içinde yürütülmüştür. Kampanya 40 milyon dolardan fazla paranın toplanmasını sağlamıştır. QC Türkiye ofisi, toplanan fonu kullanmayı başarmış ve aşağıda belirtilenlerin dağıtımını içeren yardım projeleri vasıtasıyla 809.000 yararlanıcıya ulaşmıştır: 31.500 gıda kolisi, 5.175.000 ekmek paketi, 43.500 yeni varış kiti ve pişirme seti, 600 çadır, 100 okul karavanı, 5.500 hijyen kiti, 4.300 su konteyneri, 22 kampa 15.000 su kamyonu ve 18 su istasyonuna 300.000 litre yakıt dağıtımı. Bunların yanı sıra 70 sağlık tesisine tıbbi sarf malzemesi ve cerrahi malzemenin dağıtımı da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2021 yılında QC, Kuzey Suriye ve Türkiye’de 2 milyon 125 bin 840 yararlanıcıyı hedefleyen, toplam bütçesi 16,5 milyon dolar olan barınma, gıda güvenliği, WASH, eğitim ve sağlık sektörlerinde 16 projenin hayata geçirilmesine devam edecektir. QC Türkiye ofisi, 2020 yılındaki sosyal yardım departmanı faaliyetleri kapsamında, 5.690 yetim ve yoksul Suriyeli ve Türk aileye ulaşmayı başarmış ve 4,7 milyon dolarlık mali yardım sağlamıştır. Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde toplam değeri 539.000 ABD Doları olan mevsimlik projeler yürütülmüştür.

COVID-19 pandemisinin başlangıcını müteakiben, QC Türkiye, krize ilk tepki veren kuruluşlardan biri olmuştur. Bu kapsamda öncelikle Kuzey Suriye ve Türkiye’de 15.000’den fazla sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (PPE) satın alınmış ve dağıtılmıştır.
Ayrıca QC, Kuzey Suriye’de yer alan UNOCHA sağlık topluluğu ile koordinasyon hâlinde 14 adet Toplum Tabanlı (COVID-19) Tecrit Merkezini (CBCIs) müşterek şekilde kurmuştur. Tecrit merkezleri, toplam 2 milyon dolarlık bütçeyle  COVID-19 hastalarına tecrit ve tedavi hizmetleri sağlayacak şekilde tesis edilip donatılmıştır. Kurulan merkezlere 2020 yılında 2.840 vaka kabul edilmiştir.

COVID-19 pandemisi Katar Hayır Derneği de dâhil olmak üzere insani yardım sektöründeki aktörler açısından çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. Pandemi, QC çalışmalarını durdurmamış olsa da projelerinin tasarımı ve uygulanması ve insani yardım çalışanları üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. Katar Hayır Derneği, insani yardım çalışmalarında sürekliliği sağlamak için ihtiyati tedbir ve personelini korumak amacıyla, bünyesinde bir COVID-19 görev gücü kurmuş, bir acil durum planı hazırlamış ve onaylamıştır. Hastalığa yakalanma riskini asgariye indirmek için evden çalışma, vardiya sistemleri, ve rotasyon esasına göre çalışma yöntemlerini hayata geçirmiştir. 

Dağıtım merkezleri ve servis dağıtım noktalarında COVID-19 kapsamında alınan önlemler, hizmetlerin zamanında teslimini etkilemiş ve işletme maliyetlerini artırmıştır. Bu durumla başa çıkabilmek amacıyla, Katar Hayır Derneği operasyonel bütçesini revize etmiş ve gönüllülerle sözleşme yaparak projelerin uygulanması için personel sayısını ve hizmetlerin dağıtımı ve teslimi için saha sayısını artırmıştır. Bununla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan ve COVID-19’a ilişkin proje tekliflerini içeren ek bütçe kalemi oluşturulmuştur. 

Katar Hayır Derneği açısından pandemi sürecinde öne çıkan konular şunlardır:

  • Savunmasız kişiler için gıda güvenliğini sağlamak suretiyle ekonomik zorlukların azaltmasına odaklanılması
  • Pandemi nedeniyle sağlık altyapısının desteklenmesine öncelik verilmesi
  • Beklenen finansman kesintileri ve bağışçı önceliklerinin değişmesiyle mevcut duruma adaptasyon için acil durum planlaması
  • Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için dünya çapında alınan önlemlere katkıda bulunmak amacıyla politika ve yönergelerin yeniden gözden geçirilmesi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi