Kurumsal Değerlendirmeler

Doğa Kaynaklı Afetlere ve Çevre Sorunlarına Karşı Çözüm Odaklı Habercilik

Serdar Karagöz
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

Küresel ölçekte çatışma ve krizlere şahit olan dünyamız 2022’de aynı zamanda iklim değişikliği kaynaklı afetlere de tanıklık etti. Yaşanan bu trajediler din, dil, ırk fark etmeksizin bütün insanlığı etkiledi. COVID-19 pandemisinin etkilerinden kurtulurken yeni krizlerle karşı karşıya kaldığımız düzende çözüm odaklı faaliyetlere ve mücadele yöntemlerine eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve çevre…

Devamı »

Meteorolojik Afetler ve Türkiye Geneli Meteorolojik Afet Değerlendirmesi

Volkan Mutlu Coşkun
Meteoroloji Genel Müdürü

Dünyada süregelen doğa olayları, insanların yaşamını önemli ölçüde etkilediğinde “doğa kaynaklı afet” olarak nitelendirilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından doğa kaynaklı afetler, “toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can ve mal kayıplarına neden olan fakat yerel imkânlarla baş edilemeyen doğa olayları” olarak tanımlanmıştır.   Doğa kaynaklı afetler sonucunda can ve mal kayıplarının yanı sıra milyonlarca…

Devamı »

Afet Yönetiminin Akademik Gücü: Üniversiteler Afet Yönetimi Araştırma Merkezleri Platformu (AYMEP)

Kürşat Esat Alyamaç
Prof. Dr., AFAD Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü

Günümüzde afet yönetiminde afetlere müdahalenin baskın olduğu yaklaşımdan uzaklaşılmış ve afet öncesi risk azaltma çalışmalarına daha fazla önem veren bir yöntem benimsenmiştir. Aslında hem dünyada hem Türkiye’de “kriz yönetimi” anlayışından ziyade “risk yönetimi” anlayışı benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. “Risk yönetimi” anlayışı, afetler öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarını kapsamaktadır. Türkiye’de afet ve acil durum çalışmalarının…

Devamı »

IFRC Türkiye İçin Geçiş Yılı

Ruben Cano
IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı

Aralık 2021’de Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO) Komiseri Janez Lenarčič ve IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, mülteci toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardımı Programı (SUY) için 2023’e kadar geçerli olmak üzere ek 325 milyon euro ödenek oluşturulduğunu açıklamıştır1. Buna paralel olarak Aile ve Sosyal…

Devamı »

2022’de Birleşmiş Milletler Türkiye

Alvaro Rodriguez
(BM-Türkiye Ülke Ekibi adına) BM-Türkiye Mukim Koordinatörü

Mevcut Durum 2014’ten bu yana Türkiye, dünyanın geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki en büyük nüfusunu yönetmektedir. Ekim 2022 itibarıyla geçici koruma altında olup neredeyse yarısını çocukların oluşturduğu Suriyeli nüfusun sayısı 3,65 milyonun üzerindedir; geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun %46’sını ise kadınlar ve kız çocukları oluşturmaktadır.1 Türkiye ayrıca diğer ülkelerden uluslararası koruma başvuru sahibi ve…

Devamı »

2022’de UNHCR Türkiye

Philippe Leclerc
UNHCR Türkiye Temsilcisi

Yeni faktörler geleneksel etmenlerle kesiştikçe yerinden edilme giderek daha karmaşık hâle gelmektedir. UNHCR’nin 27 Ekim 2022’de yayımladığı Yıl Ortası Eğilimleri Raporu’na göre artan çatışmalar, iklim değişikliği, pandemiler, enerji ve gıda krizleriyle 2022’nin ilk yarısında dünya çapında zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı 32,5 milyonu mülteci olmak üzere 103 milyona yükseldi. Ukrayna’daki uluslararası silahlı çatışma onlarca yıldır…

Devamı »

IOM Türkiye’nin Perspektifinden 2022

Gerard Karl Waite
IOM Türkiye Misyon Şefi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM); sınır ötesi faaliyetler kapsamında 2022’de Kuzeybatı Suriye bölgesinde sahadaki partnerleri ile WASH, geçim kaynakları, nakit yardımlar, kamp koordinasyonu ve yönetimi, barınma, koruma ve sağlıkla ilgili birçok projeyi hayata geçirdi. Çeşitli alanlarda gerçekleştirilen bu projeler, İdlib ve Halep’teki IOM tarafından yürütülen 11 planlı kampa destek sağlıyor. Yerinden edilmiş topluluklara yardım ulaştıran IOM;…

Devamı »

Sosyoekonomik Tezatlar Çağında Türkiye’deki İnsani Yardım ve İş Gücü Piyasası Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Numan Özcan
ILO Türkiye Temsilcisi

İçinde bulunduğumuz yüzyılı doğa kaynaklı afetler, etkisi günden güne artan iklim değişikliği, kuraklık, savaş ve çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilmiş insanlar şeklinde karakterize etmek yanlış olmayacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Küresel Ölçekli Çalışma Hayatı İzleme Raporu’nda1 altı çizildiği üzere siyasi, ekonomik ve doğa kaynaklı krizlerin etkisi, birbirini tetikleyip toplumun özellikle kırılgan kesimlerini orantısız biçimde etkileyerek…

Devamı »

2022’de Üstesinden Gelinen Zorluklar ve Toplumsal Dirençlilik: Uzak Bir Dostun Yardım Eli

Yuko Tanaka
JICA Türkiye Ofisi Başkanı

Türkiye ve Japonya, karşılıklı yardımlaşma hususunda uzun bir geçmişe dayanan güçlü ilişkilere sahip iki ülkedir. Japonya Hükûmeti, yüzyıla yakın bir süredir ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını güçlendirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine hem finansal hem de teknik destek sağlamaktadır. Türkiye bir yandan ekonomik ve sosyal gelişimini sürdürürken diğer yandan COVID-19 pandemisi, iklim değişikliği ve mülteci akınlarıyla başarılı bir…

Devamı »

Deprem Geçecek, Hayat Devam Edecek

Mesut Güçlü
DASK Genel Sekreteri

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kurulduğu ilk günden itibaren olduğu gibi 2022’de de üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için tüm gücüyle çalıştı. 2022’de yürüttüğümüz çalışma ve projelerin arasında yıllardır devam eden ve artık gelenekselleşmiş başlıklar olduğu gibi ilk defa 2022’de gündeme gelen gelişmeler de söz konusu. Bu yazıda DASK’ın 2022’de yürüttüğü çalışmaları aktarmak…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi