Kurumsal Değerlendirmeler

Türkiye Afet Yönetimi Gündeminden Notlar

Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Toplantıları  Afet ve Acil Durum Kurulu, afet ve acil durum risklerini azaltmayı, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmayı, politikaları ve öncelikleri belirlemekle görevli olan Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu toplantıları 13 Temmuz ve 30 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu başkanlığında…

Devamı »

Salgın ve Afet Dönemlerinde Sosyal Koruma Kalkanı

Hasan Basri Alagöz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Türkiye nüfusunun tamamına; her haneye, her aileye, her bireye temas eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (AÇSHB) üç temel hedefi bulunmaktadır: Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve müreffeh toplum. Bu hedefler doğrultusunda, bireyi ve aileyi güçlendirici sosyal hizmetleri hayata geçiren AÇSHB, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen…

Devamı »

İnsan Odaklı Göç Politikaları

Savaş Ünlü
Dr., Göç İdaresi Genel Müdürü

İnsanlık tarihiyle beraber başlayan göç olgusu özelinde son yıllarda hedef ülke hâline gelen ülkemiz, coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu alanda ciddi bir tecrübe edinmiştir. Bu tarihsel tecrübe ve birikimin yapısal bir tezahürü olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 11 Nisan…

Devamı »

Türk Tipi Kalkınma İş Birliği Modeli ile Sürdürülebilir Kalkınma

Serkan Kayalar
TİKA Başkanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 1992’de kurulmuştur. Ülkemizin 2000’li yıllarda artan ekonomik ve siyasi istikrarı ile beraber daha aktif bir dış politika izlemesi neticesinde TİKA’nın faaliyet coğrafyası da Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Doğu Asya…

Devamı »

2020’de Medikal Kurtarma Çalışmaları

Eray Çınar
Dr., Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Beşerî ve doğa kaynaklı birçok afete maruz kalan Türkiye’de 1999 Marmara Depremi’nden çıkarılan derslerle afete hazırlıklı olmanın önemi daha fazla anlaşılmış olup özellikle 2003 yılından itibaren afetlere hazırlık ve afete müdahale konularında ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda afete müdahalenin önemli bileşenlerinden olan acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiş, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ülke genelinde afetlere müdahale edecek…

Devamı »

2020: Fırsatlara Dönüşen Zorluklarla Dolu Bir Yıl

Ruben Cano
IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı

2020, COVID-19 salgınından dolayı insani yardım kuruluşlarının geleneksel destek yöntemlerini zorlayan, daha önce deneyimlemediğimiz benzersiz bir yıl oldu.  COVID-19 salgını hem özel hem de mesleki yaşantılarımızı her yönden etkiledi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) Türkiye’deki insani yardım faaliyetleri de pandemiden oldukça etkilendi. İnsanların sağlık güvenliğini sağlamak için yapılan kapanmalar ve kısıtlamalarla karşı karşıyayken…

Devamı »

Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma ile Stratejik Destek

Alvaro Rodriguez
(BM Türkiye Ülke Ekibi adına) BM Türkiye Mukim Koordinatörü (Tedviren)

Türkiye, 2014’ten bu yana dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. 2020 yılında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sayısı 3,6 milyonu geçerken Türkiye, diğer ülkelerden de yaklaşık 320.000 uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.  2020-2021 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye Bölümü, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin,…

Devamı »

İnsani Yardım Çalışmalarında Hesap Verebilirlik ve Koordinasyon

Itır Erhart
Doç. Dr., Açık Açık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Açık Açık Derneği, Türkiye’de bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş, bünyesinde 2020 itibarıyla, 120 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu bir platformdur. Bir çatı kuruluş olduğu için platformda yer alan STK’ların faaliyet ve yetkinlik alanları ve çalışmalarına dair bilgi sahibidir ve çalışanları ile düzenli olarak iletişim…

Devamı »

İnsani Yardımda Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık

Rubeena Esmail
GİZ Türkiye Ülke Direktörü

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Alman Hükûmeti tarafından sağlanan mali kaynak ile 2015 yılından bugüne Türkiye’de Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte, bu kapsamda mültecilere ve yoğunlukla Güneydoğu’da bulunan ev sahibi toplumdaki ihtiyaç sahibi nüfusa destek vermektedir. GİZ’in projelerini uygularken ilgili Bakanlıklar, yerel STK’lar ve yerel yönetimler ile yürüttüğü yakın iş birliği, COVID-19’un Türkiye’de yayılma sürecinde…

Devamı »

Sosyal Araştırmalar, Savunuculuk ve İnsani Gelişme

Vural Çakır
İNGEV Başkanı

İNGEV’de (İnsani Gelişme Vakfı) insani gelişmeyi, savunuculuğun yanı sıra hedef odaklı sosyal araştırmalar ve uygulama programları yürüterek destekliyoruz. Sosyal araştırmalarla uygulama projelerinin doğru tasarlanmasını amaçlıyoruz. Yerel yönetimlerde dijital yönetişim fırsatları, sosyal medya imajı, toplumsal cinsiyet algısı, pandemi dönemi KOBİ’lerin ihtiyaç analizi, sivil toplum kuruluşları imajı gibi araştırmalarla salgın ortamındaki önemli konularda yol gösterici raporlar ortaya…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi