Akademik Değerlendirmeler

Türkiye’nin Afetler Tarihinde Bir Milat Olarak 6 Şubat Depremleri

Meltem Şenol Balaban
Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama coşkusuyla başladığımız 2023 yılının 6 Şubat’ında özellikle Türkiye’nin doğu illerinde büyük etkileri olan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli ardışık depremlerle sarsıldık. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yarattığı ağır yıkımla doğrudan etkileri bakımından 18 kentimiz başta olmak üzere ülkece hissettiğimiz, dolaylı etkileri bakımından da gelecek kuşaklarımızın dahi hissedeceği sonuçlarla karşı karşıya kaldık….

Devamı »

Afet Risk Yönetimi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinde Elbistan’da Kriz Yönetimi

Muammer Tün
Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Türkiye coğrafyasında doğa kaynaklı afetler ile teknolojik afetler sebebiyle çok sayıda can kaybı ve telafisi çok zor ekonomik kayıplar yaşanabilmektedir. Bu can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için ulusal güvenlik ve kalkınma süreçlerinde çıktı ve etki odaklı, afetlere dirençli kent ve toplum stratejilerinin geliştirilmesi gereği yönündeki çabaların 2023 yılında da en üst seviyede devam…

Devamı »

Bütünleşik ve Sistemik Riskler

Seda Kundak
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra, merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan ve 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle birlikte sayısız artçı sarsıntılar, 11 şehirde geniş çaplı bir yıkıma neden olmuştur. 20 Şubat 2023’te ise ilk depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer…

Devamı »

2023 Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Orman Yangınları

Kadir Alperen Coşkuner
Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü

Son yıllarda orman yangınları, dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde ciddi ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda 2023 yılı, dünyanın farklı bölgelerinde çok büyük ve afet boyutunda yangınların görüldüğü bir yıl olmuştur. Kanada, tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşamış,1 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla ülke ormanlık alanının yaklaşık %5,1’ine tekabül eden 18,5 milyon…

Devamı »

2023’te Uluslararası Göç ve Türkiye’ye Yansımaları

Fulya Memişoğlu Zaimoğlu
Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye geçtiğimiz on yılda uluslararası göç hareketliliğinden önemli ölçüde etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Başta Suriye Savaşı olmak üzere yakın bölgelerdeki çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle Türkiye’ye yönelen zorunlu göçlerin yanı sıra ekonomik büyüme, iş ve yatırım fırsatları, eğitim olanakları gibi faktörler Türkiye’nin gönüllü göç türleri açısından da hedef ülke konumunu pekiştirmektedir. 2023 sonu itibarıyla Türkiye’de düzenli…

Devamı »

Halk Sağlığı Açısından Türkiye’de 2023

Mahmut Talha Uçar
Ar. Gör. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Esra Çiçek
Dr., Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Yasemin Denizli
Doktora Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Programı
Mustafa Öztürk
Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

2023 yılında ülkemizde halk sağlığı açısından birçok önemli gelişme ve olay yaşanmıştır. Bu gelişme ve olayların bazıları toplum sağlığını olumlu etkilerken bazıları ise  toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz ilçelerinde ilki Pazarcık, ikincisi Elbistan merkezli meydana gelen ve beraberinde çevre 10 ilimizi de etkileyen, “Asrın Felaketi” olarak isimlendirilen depremler…

Devamı »

 2023 Yılında Türkiye’de Sosyal Politikalar

Emrah Akbaş
Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

2023’te yaşanan olaylar afet, göç ve aile olgularının Türkiye’de sosyal politikaların merkezine yerleşeceği/ yerleşmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu durum Cumhuriyetin 100. yılında sosyal politikaların odağı açısından önemli bir değişime de işaret etmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren Türkiye’de sosyal politikaların odağında genellikle çocuk refahı, eğitim ve sağlık konuları yer almıştır. Cumhuriyetin 100. yılında ise artık sosyal…

Devamı »

 2023 Yılı Uluslararası Yardımlarda Türkiye

Yunus Turhan
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Türkiye Yüzyılı” sloganıyla başlayan 2023, jeopolitik dinamiklerin ön plana çıktığı ve uluslararası sistem içerisindeki güç dengesinin yeniden şekillenerek çoklu-kriz vasfına büründüğü karmaşık bir dönemin kapısını aralamıştır. Bu minvalde yeni sürecin hinterlandında Türkiye’nin siyasi coğrafyası ve sahip olduğu dış politika araçları, bölgesel sistem içerisindeki özgül ağırlığını ortaya çıkarmıştır. Öte yandan sürdürülebilir barış ve bölgesel kalkınma için…

Devamı »

 Afet Sonrası Gönüllülük: 2023 Yılı Değerlendirmesi

Adem Başpınar
Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Merve Güntürkün
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

“Gönüllülük” olgusunun sanırım en görünür olduğu, herkesin gönüllü olmak için heves ettiği dönem afetlerden hemen sonraki zaman aralığıdır. Bu dönemlerde afet bölgesindeki topluluklar ciddi anlamda desteğe ve yardıma ihtiyaç duyar; bununla beraber gönüllüler de afetlerden etkilenen bölgelerin yeniden inşa edilmesinde, afetlerin etkilerinin azaltılmasında kendilerinde önemli bir rol ve sorumluluk hissederler. Afet sonrası süreçlerde gönüllüler daha…

Devamı »

Krizlerin Gölgesinde Bir Yıl

Mehmet Emin Birpınar
Prof. Dr., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

İnsanlık olarak zorlu bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. 2019 sonunda başlayan ve hâlâ etkisini sürdüren COVID-19 salgını ve yaklaşık bir yıldır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sonucunda dünyamız bir yandan gıda ve enerji tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara maruz kalırken bir yandan da bu durumun tetiklediği ve birçok büyük ekonomiyi de etkileyen durgunluklarla karşı karşıya…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi