Yıllık Hakkında

İlkini geçen yıl hazırladığımız İnsani Çalışmalar Yıllığının, 2021’de insani çalışmalar alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutan akademik ve kurumsal analizlerini ilginize sunuyoruz.

İlgili alanlardaki kurumsal tecrübeleri, akademik bakış açılarını kayıt altına alan İnsani Çalışmalar Yıllığının, insani yardım literatürü için şimdiden başucu kaynaklarından biri olduğuna dair geri bildirimler, bizi Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2021’in hazırlıkları için daha da motive etti. 

Pandemi, sel, orman yangını ve deprem gibi farklı türlerde afetleri tecrübe ettiğimiz 2021, insani yardım kurumlarının sahada aktif faaliyet yürüttüğü bir yıl oldu. Afetlere müdahale çalışmalarının yanı sıra “dirençli bireyler ve dirençli toplum” hedefine ulaşmak için eğitim, bilinçlendirme, tatbikat gibi araçlarla da risk yönetiminin farklı boyutlarını gördük. Ayrıca uluslararası ölçekte yürütülen insani yardım ve insani diplomasi alanındaki faaliyetler de kurumlarımızın gündeminde yer tutan önemli başlıklar şeklinde kayıtlara geçti.

Yıllık kapsamında afet, göç, sosyal hizmet, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar gibi tematik başlıklar altında ülkemizde 2021’de yaşanan önemli gelişmeleri ve hayata geçirilen uygulamaları farklı bölümler altında sunmayı ve değerlendirmeyi amaçladık.

Bu kapsamda yıllıkta şu soruların cevaplarını sunmaya çalıştık:

  • 2021’de Türkiye’de yaşanan afetler ve insani krizler nelerdi?
  • 2021’de Türkiye’de afet, halk sağlığı, göç, gönüllülük, sosyal hizmetler, uluslararası yardımlar alanında öne çıkan konular nelerdi?
  • 2021’de Türkiye’de faaliyet gösteren insani yardım kurumları, COVID-19 pandemisine rağmen çalışmalarını nasıl sürdürdü?
  • Türkiye’de faaliyet gösteren insani yardım kurumları, 2021’deki tecrübelerinden hangi dersleri çıkardı?
  • Sektörel, örgütsel ve yasal açıdan farklı statülerdeki kurumlar, 2021’de yaşanan insani krizlere nasıl müdahale etti?

Kızılay Akademi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi