Yıllık Hakkında

İki kapak arasında girdikten sonra okuyucusuna emanet edilen her eser gibi Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı’nın son versiyonunu da sizlere emanet ediyoruz.

İnsani yardım literatüründe kendine has bir yeri olan ve yıllık periyotla 2020’den bu yana artık gelenekselleşmiş olarak hazırladığımız bu eseri ilgili akademisyenlerin ve insani yardım kurumlarının kıymetli katkılarıyla hazırladık. 

Türkiye’nin 2023 insani çalışmalar hafızasını muhafaza etmek ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde değerlendirmek üzere hazırladığımızbu yıllıkta başta afet olmak üzere göç, sosyal hizmet, gönüllülük, uluslararası yardımlar ve halk sağlığı alanlarında Türkiye’de 2023’te yaşanan önemli gelişmeleri takdirlerinize sunuyoruz.

Bu yıllığı hazırlarken her yıl olduğu gibi ilgili araştırmacılara ve kurumlara yönelik bir yazı çağrısı yaptık. Davetimize yanıt veren araştırmacılardan uzmanlık alanlarında 2023’te Türkiye’de yaşanan gelişmeleri derleyerek analiz etmelerini ve kurumlardan da bu yıl içinde yaptıkları çalışmaları ve bu çalışmalardan çıkardıkları dersleri sunmalarını talep ettik. Yazı davetimize cevap veren araştırmacılar, uluslararası kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerini bir araya getirerek ilgili alanlarda medya ve arşiv taramasıyla verilerini şu soruların izinde derledik:

  • Türkiye’de 2023’te yaşanan afetler ve insani krizler nelerdir? 
  • Türkiye’de afet, halk sağlığı, göç, gönüllülük, sosyal hizmetler, uluslararası yardımlar alanında 2023’te öne çıkan konular nelerdir? 
  • Türkiye’de faaliyet gösteren insani yardım kurumları 2023’te yaşadıkları tecrübelerden hangi dersleri çıkardı? 
  • Sektörel, örgütsel ve yasal açıdan farklı statülerdeki kurumlar 2023’te yaşanan insani krizlere nasıl müdahale etti? 

Katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve kurum yetkililerine teşekkür ederiz.

Kızılay Akademi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi