Yıllık Hakkında

2020’den itibaren her yıl hazırladığımız, Türkiye’de insani çalışmalar alanında yaşanan önemli gelişmelere ışık tutan akademik ve kurumsal analizleri ilginize sunduğumuz Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı, alanındaki akademik literatürde önemli bir yer edindi. Afet, göç, sosyal hizmet, halk sağlığı, insani diplomasi, uluslararası yardımlar ve ilgili alanlardaki kurumsal tecrübeler ile akademik bakış açılarını kayıt altına alan bu yıllıkla araştırmacıların ve insani yardım çalışanlarının değerlendirmeleri bizleri bu yılki çalışmalar için daha da motive etti.

Doğa ve insan kaynaklı afetlere müdahale çalışmalarının yanı sıra bireysel ve toplumsal düzeyde afetlere hazırlık alanında da önemli çalışmaların yürütüldüğü 2022, insani yardım kurumlarının sahada aktif olarak yer aldığı bir yıl oldu. Ayrıca uluslararası ölçekte yürütülen insani yardım ve insani diplomasi alanındaki faaliyetler de kurumlarımızın gündeminde yer alan önemli başlıklardan biri oldu. Her kurum, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve gönüllülerin değerli destekleriyle toplumun her tabakasına yayılan bu faaliyetlerden kendi alanında dersler çıkardı. 

Bu tespitten hareketle insani çalışmalar alanında yaşanan önemli gelişmelerin ve çıkarılan derslerin yer aldığı İnsani Çalışmalar Yıllığı 2022’de aşağıdaki soruların cevaplarını sunmaya çalıştık:  

  • Türkiye’de 2022’de yaşanan afetler ve insani krizler nelerdir? 
  • Türkiye’de afet, halk sağlığı, göç, gönüllülük, sosyal hizmetler, uluslararası yardımlar alanında 2022’de öne çıkan konular nelerdir? 
  • Türkiye’de faaliyet gösteren insani yardım kurumları 2022’de yaşadıkları tecrübelerden hangi dersleri çıkardı? 
  • Sektörel, örgütsel ve yasal açıdan farklı statülerdeki kurumlar 2022’de yaşanan insani krizlere nasıl müdahale etti? 

Yıllık hazırlık çalışmaları sırasında ne yazık ki Kahramanmaraş Depremlerini yaşadık. 6 Şubat 2023’te bireysel, kurumsal ve toplumsal hafızamızda önemli izler bırakan bu depremler dünya tarihinin büyük afetlerinden biri oldu. Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2022, geride bıraktığımız yıla dair değerlendirmeleri içermekte olup yıllıktaki akademik analizler ve kurumsal değerlendirmeler 2023 Kahramanmaraş Depremlerine yönelik çalışmaları kapsamamaktadır.

Kızılay Akademi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi