Sunuş

Seller ve orman yangınları başta olmak üzere farklı türde ve ölçekte çok sayıda afete maruz kaldığımız 2021’de insani çalışmalar alanında önemli gelişmeleri tecrübe ettik. Kamu kurumları, sivil toplum aktörleri ve gönüllü girişimler; bu afetlerden etkilenenlerin ve acil ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını gidermeye, afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Pandemiyle birlikte mücadele etmek zorunda kaldığımız diğer afetler, ülkemizdeki insani çalışmalar kurumlar için önemli hafıza oluşturdu. Geçtiğimiz yıl içinde yaşadığımız olaylardan elde ettiğimiz tecrübenin, farklı bakış açılarıyla kayıt altına alınması hem akademik çalışmalar hem de sahadaki kurumların faaliyetlerini planlaması için faydalı olacaktır.

Bu tespitten hareketle 2021’de Türkiye’de insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutmak ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2021’i hazırladık. Afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar alanlarında Türkiye’de 2021’de yaşanan önemli gelişmeleri ve hayata geçirilen uygulamaları kayıt altına alarak ilgilisine sunuyoruz.

Geleneksel olarak yayımladığımız bu yıllığı hazırlarken her kuruma açık bir yazı çağrısı yaptık ve davetimize yanıt veren araştırmacı ve kurumlardan kendi alanlarında durum tespiti, dersler ve önerileri içerecek şekilde analizlerini yapmalarını talep ettik. İletişim kanallarımızdan yaygınlaştırmaya çalıştığımız yazı çağrımıza cevap veren araştırmacılar, uluslararası kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerini bir araya getirdik, ilgili alanlarda medya ve arşiv taraması yaparak verileri derledik. 

Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2021’in, geçtiğimiz yıl içinde yürütülen insani yardım çalışmalarını farklı kurumların bakış açısıyla özetlemesi, akademik birikime ve saha tecrübesine dayalı olması ve insani yardım çalışmalarına dair temel istatistikleri bir araya getirmesi yönüyle araştırmacılar ve saha profesyonelleri için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Yıllık hazırlık çalışmalarına dâhil olan çalışma arkadaşlarımıza ve katkı veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Dr. İbrahim Altan
Türk Kızılay Genel Müdürü

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi