Sunuş

Deprem, heyelan, sel, çığ, endüstriyel patlama vb. doğa ve beşer kaynaklı çok sayıda ve çeşitte afetle karşı karşıya kalan Türkiye yurt içinde müdahale ettiği afetlerin yanı sıra uluslararası insani yardım ve kalkınma yardımlarında da önde gelen bir ülkedir. Resmi aktörler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde ülkemiz, kurumları ve beşeri kaynakları itibarıyla uzmanlığını geliştirmiş ve saha deneyimi biriktirmiştir. Geliştirilen uzmanlık ve deneyim birikimi teorik ve akademik çalışmalara, bilimsel analizlere konu olmalıdır ki hem toplum temelli dirençlilik geliştirme hem de afet ve acil durumlara hazırlıklı olma bağlamında veri temelli politika ve uygulamalar üretmek mümkün olabilsin. Kızılay Akademi bu amaçla afet, sosyal hizmet, göç, insancıl hukuk, gönüllülük ve insani diplomasi başta olmak üzere insani yardımın farklı alanlarında akademik kurumlar ve araştırmacılarla değer üreten iş birlikleri geliştirerek bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak 2020 yılında Türkiye’de insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutmak ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere elinizdeki “Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020”yi hazırladık. Yıllık kapsamında afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, halk sağlığı ve uluslararası yardımlar başlıkları altında ülkemizde 2020 yılında insani yardım alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve hayata geçirilen uygulamaları farklı bölümler altında pratik ve teorik birikimi kayıt altına alarak sunuyoruz.

Yıllığın farklı kurumsal tecrübeleri kapsaması amacıyla öncelikle her kuruma açık bir yazı çağrısı yaptık; davetimize yanıt verecek kişi ve kurumlardan durum tespiti, durum analizi, dersler ve önerileri içerecek şekilde analizlerini yapmalarını talep ettik. İletişim kanallarımızdan yaygınlaştırmaya çalıştığımız yazı çağrımıza cevap veren araştırmacılar, uluslararası kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerini bir araya getirdik, ilgili alanlarda medya ve arşiv taraması yaparak verileri derledik. Neticede elinizdeki eser ortaya çıktı. 

İnsani çalışmalar alanında değer üreten farklı kurumların seslerini bir araya getiren bir eser olması, 2020 yılı içinde yürütülen insani yardım çalışmalarını özetlemesi, akademik birikime ve saha tecrübesine dayalı insani yardım çalışmalarına dair temel istatistikleri bir araya getirmesi yönüyle elinizdeki yıllığın araştırmacılar için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve katkı veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Dr. İbrahim Altan
Türk Kızılay Genel Müdürü

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi