Sunuş

Kızılay Akademi’nin yeni bir yayınını, periyodik olarak yayımladığımız Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı’nın 2023 cildini sizlere takdim etmenin mutluluğu içindeyim.

İnsani çalışmalar alanında bilgi ve veri üretmek, ürettiği bilgi ve veriyi eğitimler ve yayınlar vasıtasıyla insanlığın hizmetine sunmak amacıyla kurduğumuz Kızılay Akademi insani yardım hafızamızı kayıt altına alacak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de elinizde tuttuğunuz Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı.

Hepimizi kahreden 6 Şubat Depremleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda afet ve acil durumu tecrübe ettiğimiz 2023, insani yardım tarihimizde önemli izler bırakan bir sene oldu. Milletçe seferber olarak afetin yaralarını sarmaya çalıştık; vaktimizi, emeğimizi, imkânlarımızı ihtiyaç sahipleri için yönlendirdik. Bununla birlikte afet öncesi hazırlık çalışmalarının önemini bir kere daha acı bir şekilde tecrübe ettik. Afetlerin hiç yaşanmaması veya etkilerinin azaltılması geçmiş afetlerden dersler çıkarmak ve bireysel ve toplumsal dirençliliğimizi arttırmakla mümkün.

Biz de bu tespitten hareketle 2023’te farklı kurumlar tarafından yürütülen bu çalışmalardan hasıl olan dersleri ve mesajları kamuoyuna sunmak ve geleceğe taşımak için hazırladığımız Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı’nı ilginize sunuyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da afet, göç, halk sağlığı, uluslararası yardımlar, sosyal hizmet ve gönüllülük alanlarında akademik analizleri derledik. Ayrıca bu alanlarda yürütülen saha çalışmalarını kurumsal değerlendirmeler kısmında bir araya getirdik.

Türkiye’deki insani yardım aktörlerinin ortak ürünü olan bu çalışmanın; geçtiğimiz yıl içinde yürütülen insani yardım çalışmalarını ilgililerin kaleminden sunması ve sahanın sesine kulak vermesi açısından araştırmacılar ve insani yardım profesyonelleri için faydalı bir kaynak olacağını umuyorum.

Yıllığa emek veren tüm akademisyenlere ve kurum temsilcilerine canıgönülden teşekkür ederim.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz
Türk Kızılay Genel Başkanı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi