Sunuş

Ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte farklı türde ve büyüklükte çok sayıda afete maruz kaldığımız 2022’de insani çalışmalar alanında önemli gelişmeleri tecrübe ettik. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü girişimler bu afetlerden etkilenenlerin ve acil ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını gidermeye, afet risklerini yönetmeye yönelik faaliyetlerde bulundu. İnsan onurunun korunması ve insan ızdırabının dindirilmesi doğrultusunda yürütülen bu faaliyetler, insani yardım aktörlerinin kurumsal tecrübelerinin de gelişmesine vesile oldu.

Hiç şüphesiz bu faaliyetlerde edinilen tecrübenin farklı bakış açılarıyla kayıt altına alınması hem akademik çalışmalar hem de sahadaki kurumlar için faydalı olacaktır.

Bu tespitten hareketle 2022’de Türkiye’de insani çalışmalar alanında yaşanan önemli gelişmelere mercek tutmak ve bu gelişmeleri sistematik bir şekilde analiz etmek üzere Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2022’yi hazırladık. Yıllıkta afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, uluslararası yardımlar ve halk sağlığı alanlarında Türkiye’de 2022’de yaşanan önemli gelişmeleri ve hayata geçirilen uygulamaları kayıt altına alarak ilgilisine sunuyoruz.

Geleneksel olarak yayımladığımız bu yıllığı hazırlarken her kuruma açık bir yazı çağrısı yaptık. Davetimize yanıt veren araştırmacılardan ve kurumlardan kendi alanlarında durum tespiti, dersler ve önerileri içerecek şekilde analizlerini yapmalarını talep ettik. İletişim kanallarımızdan yaygınlaştırmaya çalıştığımız yazı çağrımıza cevap veren araştırmacılar, uluslararası kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerini bir araya getirerek ilgili alanlarda medya ve arşiv taramasıyla verileri derledik. 

Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2022’nin; geçtiğimiz yıl içinde yürütülen insani yardım çalışmalarını kurumların yetkililerinin kaleminden sunması, akademik birikime ve saha tecrübesine dayalı olması, insani yardım çalışmalarına dair temel verileri bir araya getirmesi yönüyle araştırmacılar ve saha profesyonelleri için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz. 

Yıllığa katkı veren tüm araştırmacılara ve kurumlara teşekkür ederiz.

Dr. İbrahim Altan
Türk Kızılay Genel Müdürü

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi