Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Kızılay Modeli

Nurettin Hafızoğlu
Türk Kızılay İdari ve Mali İşler Genel Müdürü

Türkiye Kızılay Derneği, 153 yıllık tarihi boyunca büyük çoğunluğu bağış yoluyla elde edilen taşınmazlarını etkin bir sistemle yönetmektedir. Kira gelirleriyle Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerine kaynak olan bu taşınmazların yönetim sistemi, sürdürülebilir kaynak yönetimi anlayışıyla 2021’de bütünüyle gözden geçirilerek yeniden yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda organizasyonel yapı ve dijitalleşme süreçleri başlatılarak sistemde iyileştirme amaçlanmış ve Kızılay 2030 Stratejik Planı hedeflerine gayrimenkul yönetim süreçlerindeki etkinlik dâhil edilmiştir. Uluslararası yeterliliğe sahip Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı ile danışmanlık protokolü imzalanarak ulaşılabilir temel hedefler projelendirilmiştir. Süreç iyileştirmeleri belirlenen anahtar göstergelerle birlikte izlenebilir hâle getirilmiştir.

Organizasyonel yapı içerisinde yeni oluşturulan Gayrimenkul Geliştirme Direktörlüğü, envanterdeki önemli taşınmazlara değer katarken daha fazla kira getirisi sağlayarak insani yardım faaliyetlerine kaynak aktarımına odaklanmıştır. Taşınmazların geliştirilmesi süreci uzun bir zaman dilimine yayılan ve iyileştirme etkilerinin kısa vadede gözlemlenemediği, bu nedenle nispeten sıkıcı olarak tanımlanabilecek bir süreçtir. Geliştirme faaliyetlerinin projelendirilip ayrıntılı geliştirme planı üzerinden yürütülmesiyle yapılan iyileştirmelerin kısa vadedeki etkilerinin de gözlemlenmesine odaklanılarak hedef ve gerçekleşen trendin izlenmesi gerekmektedir. Proje, başlangıcından tamamlanmasına kadar tüm yönleri içerecek şekilde planlanmalıdır. Buna göre talep tahmini, mevcut piyasa duyarlılığı, önceki satışlar/ kiralama oranları, konum, öngörülen zaman çizelgesi, proje türü gibi birçok faktör bu planlama sürecini etkilemektedir.

Bu faktörlere dayanarak hazırlanan geliştirme projesi, taşınmazın tasarım ve birim sayısına karar verilip envanter yönetimini seviyelerine ayırarak sağlanmaktadır. Tüm süreçlerin etkileşimli yönetilmesiyle gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin etkinliği güvence altına alınmaktadır.

2021: Yeniden Yapılanma

Yeniden yapılanmaya odaklanılan 2021’de söz konusu taşınmazlarımızın taranması, kategorileştirilmesi ve proje basamaklarının planlanması sağlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında belirlenen yol haritası aşağıdaki gibidir:

  1. Nitelikli taşınmazlarımızın yap-işlet-devret, gelir paylaşımı veya uzun süreli ortaklıklar için ihaleye çıkartılması gibi daha etkin şekilde değerlendirilebileceği modeller geliştirilmesi
  2. 20 yaş ve üzeri meskenlerin insani yardım süreçlerine sürdürülebilir kaynak yaratacak şekilde modellenerek yüksek getirili yeni projelere dönüştürülmesi
  3. Tarım arazilerinin toplulaştırılarak düşük getiri getiren kira sistemi yerine yüksek getiri sağlayabilecek ortaklık sistemine geçilmesi
  4. Gelir sağlanmasına engel olan hisseli taşınmazların yönetim süreçlerinin kurum haklarını göz önünde bulundurarak etkinleştirilmesi

Organizasyonel yapıda teknik kapasitenin arttırılması ve uluslararası modelleme yeteneğinin süreçlere dâhil edilebilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans programına tüm personelin katılması sağlanmıştır.

2021’deki bu faaliyetlerimizi 2022’de de geliştirerek devam edeceğiz. “Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Modeli” kapsamındaki çalışmalarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın izlenebilir kılınması için 2022 hedefleri belirlenmiştir. Ayrıca uzun zamandan bu yana geliştirilmeyi bekleyen yüksek getirili on iki projeye başlanmasına olanak sağlayacak satışlar da gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra tarım, lojistik yönetimi ve huzurevi gibi alanlarda yapılacak yatırımlarla kaynak sağlanırken Hedef 2030 kapsamında belirlenen stratejik hedeflerde Kızılay’ın vazgeçilmez paydaş olarak rol alması sağlanabilecektir.

Zikredilen yatırımlar sonucunda önümüzdeki beş yıl içinde Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri için gerekli kaynağın önemli bölümünün gayrimenkul yönetimi gelirlerinden sağlanması hedeflenmektedir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi