Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 2023 Yılı Uluslararası Yardımlarda Türkiye

Yunus Turhan
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Türkiye Yüzyılı” sloganıyla başlayan 2023, jeopolitik dinamiklerin ön plana çıktığı ve uluslararası sistem içerisindeki güç dengesinin yeniden şekillenerek çoklu-kriz vasfına büründüğü karmaşık bir dönemin kapısını aralamıştır. Bu minvalde yeni sürecin hinterlandında Türkiye’nin siyasi coğrafyası ve sahip olduğu dış politika araçları, bölgesel sistem içerisindeki özgül ağırlığını ortaya çıkarmıştır. Öte yandan sürdürülebilir barış ve bölgesel kalkınma için…

Devamı »

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Güncel Gelişmeler ve Geleceğe Bakış

Çiğdem Tuğaç
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İklim değişikliğinin dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli etkileri olmaktadır. Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerden biridir. Havza’da 2100’e kadar ortalama sıcaklık artışının 2,5°C – 4°C’ye ulaşacağı ve olumsuz etkilerin ilerleyen süreçte artacağı öngörülmektedir.1 İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de sıcak gün sayısı artmakta ve yağışlar düzensiz hâle gelmektedir.2 Türkiye’de iklimle…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi