Süreklilikler ve Değişimlerle 2021’de Göç

Saime Özçürümez
Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’de 2021’de göç konusunda gözlemlenen durum ve olgular düzenli göç, düzensiz göç, uluslararası koruma ve sosyal uyum alt başlıklarında değerlendirilebilir. Bu yazı 1 Ocak-30 Aralık 2021 arası Türkiye’de insan hareketliliği konusunda temel konuları kısaca incelemektedir. Türkiye göç alanında 2014’ten bu yana dünyada en çok mülteci barındıran ülke statüsündedir ve bu konumunu 2021’de de korumuştur.1 COVID-19…

Devamı »