Afet Risk Yönetimi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinde Elbistan’da Kriz Yönetimi

Muammer Tün
Doç. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Türkiye coğrafyasında doğa kaynaklı afetler ile teknolojik afetler sebebiyle çok sayıda can kaybı ve telafisi çok zor ekonomik kayıplar yaşanabilmektedir. Bu can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için ulusal güvenlik ve kalkınma süreçlerinde çıktı ve etki odaklı, afetlere dirençli kent ve toplum stratejilerinin geliştirilmesi gereği yönündeki çabaların 2023 yılında da en üst seviyede devam…

Devamı »