Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Acil Müdahale Yaklaşımı: Türkiye’de Depreme Müdahale

Viorel Gutu
FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi

BM Gıda ve Tarım Örgütü [Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)], açlığı ortadan kaldırmayı, beslenmeyi iyileştirmeyi, tarımsal verimliliği arttırmayı, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini geliştirmeyi ve kırsal nüfusun yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. FAO bu hedeflere yönelik çabalarını stratejik çerçeveleriyle operasyonel hâle getirmektedir. FAO’nun güncel Stratejik Çerçevesi (2022-2031), daha iyi…

Devamı »