Sosyal Araştırmalar, Savunuculuk ve İnsani Gelişme

Vural Çakır
İNGEV Başkanı

İNGEV’de (İnsani Gelişme Vakfı) insani gelişmeyi, savunuculuğun yanı sıra hedef odaklı sosyal araştırmalar ve uygulama programları yürüterek destekliyoruz. Sosyal araştırmalarla uygulama projelerinin doğru tasarlanmasını amaçlıyoruz. Yerel yönetimlerde dijital yönetişim fırsatları, sosyal medya imajı, toplumsal cinsiyet algısı, pandemi dönemi KOBİ’lerin ihtiyaç analizi, sivil toplum kuruluşları imajı gibi araştırmalarla salgın ortamındaki önemli konularda yol gösterici raporlar ortaya…

Devamı »