2022’de Türkiye’nin Öne Çıkan İnsani Diplomasi Faaliyetleri

Orhan Battır
Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

En geniş perspektiften ele alındığında insani diplomasi, insan güvenliğine dair sorunlara her hâlükârda ve öncelikle insanı merkeze alan çözümler üretme adına uluslararası düzeyde sarf edilen çabalara karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle insani sorunlara insan odaklı yaklaşılarak çözüme yönelik araçların kullanımı konusunda karar vericilerin, alandaki tüm aktörlerin ikna edilmesine ve harekete geçirilmesine yönelik süreçlerin tamamı insani…

Devamı »