STK Bakış Açısından Çevresel ve Toplumsal Risklerin Bir Arada Değerlendirilmesi

Musa Kaya
Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği Başkanı

Türkiye 2022’de birçok sosyal, toplumsal ve çevresel olaya şahit olmuştur. Türkiye’nin şahit olduğu bazı olayların ortaya çıkışında pandemi, iklim değişikliği, savaş gibi global etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerin çevresel, sosyal, toplumsal etkileri ve riskleri bulunmaktadır. Ulrich Beck’in “risk toplumu” olarak adlandırdığı XXI. yüzyılda modern toplumlar ulusal ve global etkenlerin beraberinde getirdiği risklere maruz kalmaktadır. Sivil toplum…

Devamı »