Kurumsal Değerlendirmeler

Tüm Yönleriyle Göç Yönetimine Destek

Lado Gvilava
Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye’de göçün tüm yönlerini ele alarak otuz yıla yakın bir süredir Türkiye Hükümeti’nin göçü yönetme kapasitesinin gelişimini desteklemektedir. IOM Türkiye’nin yürüttüğü göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması, insani yardım, işgücü entegrasyonu, göç ve sınır yönetimi, göçmenler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumu teşvik çalışmaları, 2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle yeniden düzenlenerek devam etmiştir. …

Devamı »

Çocuklar için Önleyici, Müdahaleci ve İyileştirici Koruma

Figen Özbek
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı

Vakfımız, kuruluşundan bu güne ülkemizin, “korunma ihtiyacındaki çocuk” konusundaki faaliyetlerini resmî senedine uygun olarak kamu ve toplum ilişkileri içerisinde sürdürmektedir.  Korunma ihtiyacındaki çocuk alanında 40 yılı aşan çalışma döneminde 400’ün üzerinde çocuğa uzun vadeli hizmet sağlayarak uygulama tecrübesi kazanan vakfımız, zamanın sosyal politikalarına uygun olarak çocukların koruma gereksinimlerinin oluşmaması için önleyici, korunma gereksinimi oluştuğu durumlarda…

Devamı »

Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Sürdürülebilir Hayri Hizmetler

İhsan Açık
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Yurt içinde ve dışında eğitimden sosyal ve hayri hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar insana dokunan her alanda proje geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardım alanında da Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırmaktadır.  2020 yılında yurt içinde Elazığ, Bingöl, İzmir ve Giresun’da yaşanan deprem ve sel gibi doğal…

Devamı »

Göç Yönetiminde İletişim ve Koordinasyon

Katharina Lumpp
UNHCR Türkiye Temsilcisi

Türkiye, son altı yıldır 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere 4 milyona yakın kişi ile dünyanın en büyük sığınmacı ve mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu nüfusun yalnızca %1,6’sı (59.000 kişi civarı) Geçici Barınma Merkezleri’nde yaşarken, büyük çoğunluğu Türkiye’nin 81 ilinde kentlerde, kent çevresinde veya kırsal alanlarda yaşamaktadır. Türkiye’nin mülteci müdahalesi; sağlık,…

Devamı »

Türkiye’de Savunmasız Durumdaki Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması

Regina De Dominicis
UNICEF Türkiye Temsilcisi

Türkiye, dünyanın en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapan ülkesidir. 2020 yılında Türkiye’deki mülteci ve göçmen sayısı 4 milyonu bulurken bunların yaklaşık yarısı çocuklardan oluşmaktadır. Türk Hükûmeti, Türkiye’deki mültecilere yönelik faaliyetlerin getirdiği mali yükün büyük bir kısmını üstlenmiş durumdadır. Yerinden edilme durumu uzun sürdüğü için Türkiye, mülteciler ile göçmenlerin yanı sıra ev sahibi toplulukların da…

Devamı »

Yeryüzünde 2020

Ayşenur Yalınkılıç
Yeryüzü Doktorları Derneği Kurumsal İletişim Müdürü

İnsanlık tarihi II. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez 2020 yılında, tüm dünyayı birden bu denli etkileyen bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Savaşlar, çatışmalar, afetler, açlık ve yoksulluk devam ederken iklim krizi de kendisini sert bir şekilde hatırlattı. Dünyanın bir yanında buzulların hızla erimesini, öte yanında durdurulamayan yangınları izledik çaresizce. Tüm bunlarla birlikte, ortaya çıkan…

Devamı »

Bağımlılıkla Çok Yönlü Mücadele

Mücahit Öztürk
Prof. Dr., Yeşilay Başkanı

Bağımlılık tüm dünyada önemli bir toplumsal sorun olmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, yıllar içerisinde bağımlı olan kişi sayısı giderek yükselmekte, bağımlılık nedeniyle yaşanan kayıplar artmaya devam etmektedir. Yeşilay olarak 100 yıllık tecrübe ve birikimimizle insanlığı ve geleceğimizi tehdit eden bağımlılık sorunuyla çok yönlü mücadele ediyor ve bu soruna kalıcı çözümler üretiyoruz. Yeşilay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı…

Devamı »

Daha Sivil ve Daha Kapsayıcı İnsani Yardıma Doğru

Ahmet Emin Dağ
Dr., İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

2020 yılını insani yardım bağlamında değerlendirmek gerektiğinde, COVID-19 pandemisinin en baskın gelişme olduğuna kuşku yoktur. Salgının ülkemize ulaşmasının ardından bir COVID-19 komisyonu kuran İHH, ekonomik sıkıntı yaşayanlara yardım için “Şimdi Dayanışma Vakti” kampanyası başlatıp 100 bini aşkın aileye kumanya paketi dağıtmıştır. On altısı İstanbul’da olmak üzere toplam 31 hastanedeki sağlık çalışanları ile sokaklarda görev yapan…

Devamı »

2020 Yılında İnsani Çalışmalar ve Yaşanan Zorluklar

Mohamed Ouahi
Katar Hayır Derneği Türkiye Direktörü

Katar Hayır Derneği (Qatar Charity/ QC)Türkiye ofisi, Kuzey Suriye ve Türkiye’deki savunmasız, ülke içinde göç etmek zorunda kalmış kişilere (IDP’ler), mültecilere ve ev sahibi toplumlara insani yardım sağlamaya devam etmektedir. 2020 yılı boyunca QC, 2020 İnsani Müdahale Planı (HRP) ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planına (3RP) dayalı olarak Kuzey Batı Suriye’deki IDP’lerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda…

Devamı »

2020: Afet Bölgelerinde Geçen Bir Yıl

İbrahim Özer
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı

Tarih boyunca insanlık farklı türlerde afetlere yakalanmış ve büyük yıkımlara maruz kalmıştır. Deprem, sel, çığ gibi bazı afet türlerinin önceden tespiti mümkün olmadığından veya gerekli önlemler alınmamış olmasından dolayı bunların bıraktığı izler de o ölçüde büyük olmuştur. 2020 yılı ülkemiz ve Türk Kızılay için hiç unutulmayacak dönemlerden biri olarak zihinlerimize kazındı. Afetlerin bıraktığı izler ile…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi