Türkiye Afet Yönetimi Gündeminden Notlar

Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Toplantıları 

Afet ve Acil Durum Kurulu, afet ve acil durum risklerini azaltmayı, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmayı, politikaları ve öncelikleri belirlemekle görevli olan Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu toplantıları 13 Temmuz ve 30 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurulun gündeminde 2020 yılı içinde yaşanan depremlerin teknik değerlendirmeleri ve müdahale çalışmaları ile genel görüş ve öneriler yer aldı.

Afet Risk Azaltma Planı Çalışmaları

Afetlere karşı bireysel, kurumsal ve toplumsal dirençliliğin artırılması konusunun en önemli bileşeni afet risklerinin azaltılması konusunda çok önemli iki çalışma yürütülüyor: Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP). 

İRAP afetlere dirençli şehirler oluşturmayı ve toplumun afetlere duyarlılığını artırmayı hedefleniyor. İlk olarak Kahramanmaraş ili için hazırlanan planın öncelikle pilot olarak seçilen İRAP’ın Samsun, Adana, Afyon, Rize, Tekirdağ, Sivas illeri için, 2021 sonuna kadar da tüm iller için hazırlanması planlanıyor. 

İRAP beş modülden oluşmaktadır:

  1. İlin Genel Durumu
  2. Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri
  3. Mevcut Durum Analizi
  4. Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri
  5. İzleme ve Değerlendirme

TBMM’de Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Kuruldu

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması gerçekleştirilmesine, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına karar verildi. İlk toplantısını 10 Kasım 2020 günü yapan komisyon yıl boyunca 9 toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılara depremle ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilmekte ve depreme hazırlık çalışmaları dinlenmektedir.

Komisyon’un çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye şu adresten erişilebilir:

https://www.tbmm.gov.tr/depremarastirmakomisyonu/komisyondan_haberler.htm

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi