Yıllar: 2020

Afetlere Hazırlık ve Müdahalede İnsan Kaynaklarının Yönetimi

Süleyman İslamoğlu
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı

Dünya 2020 yılında etkileri her alanda hissedilen kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçti. Savaşlar, afetler, yoksulluk, mülteci sorunu, insan hakları ihlalleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı krizler derken 2020 yılının henüz başlarında adını duyuran COVID-19, kısa zamanda dünya çapında bir salgına dönüşerek birçok alanda köklü değişikliklere yol açmıştır.  COVID-19 pandemisi ile birlikte “Yeni Normal”…

Devamı »

2020’de İnsani Finans ve Varlık Yönetimi

Tayfun Özkan
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı

Türk Kızılay Finans ve Varlık Yönetim Ofisinin temel görevleri; varlıkların korunması, gelir kaynakları ve miktarının artırılması, gelir ve giderlerin bütçe çerçevesinde takibi, temel finansal risklerin (kur, faiz ve likidite gibi) ve piyasa (alacak) riskinin yönetimi ve tüm işlemlerin mali kayıtlarının oluşturulup raporlanmasıdır. Bu çalışmaların tamamında finansal sürdürülebilirlik odaktadır. Gerek küresel gerekse ülkemiz özelinde yaşanan afetler,…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi