2021: Sosyal Fayda Yatırımcılığı İçin Dönüm Noktası

İlyas Haşim Çakmak
Kızılay Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

İş dünyası, dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişim sürecinin hem aktörü hem de muhatabı. Artık sadece ticari tablolara bakarak geleceği tasarlamak geçmişte kaldı. Hâl böyleyken geçmişte öğrendiklerimizle geleceği benzeri görülmemiş bir biçimde kurgulamamız gerekiyor. Sosyal ve ekonomik sistemler birbiriyle daha önce hiç olmadığı kadar etkileşim içinde ve bu bize yeni bir dönemi işaret ediyor. 2021; küresel pandemi, küresel enflasyon, emtia ve navlun fiyatlarındaki çalkantılar, iş kollarındaki avantaj ve dezavantajlarla geniş bir okuma tablosu sunuyor. Sosyal etki sadece sürdürülebilirlik için değil aynı zamanda yeni fırsatları görmek için de imkân sunuyor.

Kızılay’ın sürdürdüğü hayır çalışmalarının önemli finansal dayanağını ve kaynağını sağlayan “Kızılay Yatırım” ekosistemi içindeki farklı iş kollarımız, bu yeni dönemin mukayeseli avantajlarını görmeye başladı. Bu bağlamda dünden bugüne sosyal etkisi olan işleri gündem yaparak yatırımlar yapan Kızılay, hem alanında sosyal etki kapsamlı işlerin hep öncüsü olmuş hem de Türk sanayisinin gelişimine omuz vermiştir. Örneğin gaz maskesi üretim fabrikası, çadır üretim atölyeleri, ilaç ve tıbbi malzeme üretim ve ithalatı gibi alanlarda yürüttüğü girişimlerle ön saflarda yer almıştır. “Kızılay Yatırım” ekosistemi içindeki yapıların 2021’de yaptıkları çalışmalara ve ürettikleri faydalara özetle bakacak olursak şu hususların öne çıktığını söyleyebiliriz:

Kızılay İçecek

“Kızılay Yatırım”ın amiral gemisi konumundaki “Kızılay İçecek”, hem üretim hacmi hem de marka değeri açısından pazarda yükselişini sürdürdü. Bu bağlamda 2021 öncesinde 1 milyar şişelik üretim hacminin 2021 sonunda 1,5 milyar şişeye çıkarılmış olması; afet gıda ve içeceği alanında yapılan AR-GE faaliyetleri ve bunlar sonucunda “şimdilik” kaydıyla oluşan “afet besini işleviyle kullanılmak üzere bir gıda ürünü ve üretim yöntemi”, “afet besini işleviyle kullanılmak üzere bir toz kompozisyonu ve üretim yöntemi” ve “afet içeceği” patentleri “Kızılay İçecek” için kullandığımız amiral gemisi nitelemesinin haklı bir niteleme olduğuna dair önemli delillerdir. Bu deliller aynı zamanda Kızılay’ımızın yaptığı iyilik çalışmaları için hem daha fazla hem de sürdürülebilir kaynak sağlamak anlamına geliyor.

Kızılay Sağlık

“Kızılay Yatırım” ailesinin bir diğer üyesi olan “Kızılay Sağlık”, kamu ve özel sektörün arasında üçüncü bir yol benimseyerek sürdürülebilir sağlık hizmetleri için enerjisini yoğunlaştırdı. “Kızılay Sağlık” evde ve iş yerinde sağlık hizmetleriyle Kızılay’ın toplumla dayanışma taahhüdünü sürdürüyor. Bir taraftan uhdesindeki kamu hizmetini devam ettirirken diğer taraftan sürdürülebilir bir model ortaya koyarak Kurumun iyilik faaliyetlerine destek sağlıyor. “Kızılay Sağlık” sağlığın yanı sıra yaşlı bakım alanında nitelikli bakım hizmeti almak isteyenler için de güvenilir bir alternatif sunuyor. Bununla yetinmeyen “Kızılay Sağlık” evinde bakım hizmeti veren kişilere evde bakım becerileri kazandırmaya yönelik eğitimler, personelini geliştirmeye yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler geliştirip uyguluyor.

Kızılay Lojistik

Yatırım ekosisteminin önemli unsurlarından “Kızılay Lojistik”, ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlığını ve bilinirliğini arttırdı; sadece insani yardım sektörüne değil, tüm dünyaya tecrübesini aktarır hâle geldi. Özel sektörle yaptığı iş birlikleri sayesinde acil durumlardaki müdahale kapasitesini arttıran ve daha verimli iş süreçleriyle yeşil lojistik için emin adımlarla ilerleyen “Kızılay Lojistik”, 2021’de planladığı ve 9-11 Şubat 2022’de uyguladığı Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresiyle sektörün sorunlarına çözümler üretme ve geliştirdiği açılımları sektöre sunma hususunda da öncülük yaptı. Özellikle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile yaptığı anlaşmayla sadece Türkiye için değil, dünyadaki tüm ülkelerin güvenilir lojistik partneri olma iradesini beyan etti. Bu anlaşmayla önümüzdeki günlerde “Kızılay Lojistik”i dünyanın dört bir yanında insani yardım ürün ve hizmetlerinin önemli bir lojistik çözüm üreticisi rolüyle göreceğiz. Bu hem Kızılay’ın afet ve acil durumlara yönelik çalışmalarıyla insani yardıma sağlanan sürdürülebilir ve sürekli bir kaynak olacak hem de Türkiye’yi afet ve insani yardım lojistiğinde merkez (hub) konumuna çıkaracak önemli bir gelişme olarak 2021’in kayıtlarına geçti.

Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Sistem Yapı

2021’de “Kızılay Yatırım” ekosisteminin iki üyesi, “Kızılay Çadır ve Tekstil” ile “Kızılay Sistem Yapı” da gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerek IFRC ile yaptıkları anlaşmalarla küresel tedarikçi olma yolunda ciddi adımlar attı. Geliştirilen ve geliştirilecek afet ve insani yardım kapsamlı barınma sistemleri üzerinden yapılan bu anlaşmalarla uluslararası arenada “Kızılay Çadır ve Tekstil” ile “Kızılay Sistem Yapı”, sektörün önemli partnerleri arasında tescillenmiş oldu. Bu vesileyle BM ve IFRC’nin yanı sıra diğer ülkelerdeki Kızılay ve Kızılhaç dernekleri de “Kızılay Yatırım”ın hizmet alanları olacaklar.

Kızılay Portföy ve Kızılay Sosyal Danışmanlık

2021, sosyal fayda etkisinin Türkiye dışında da hissedildiği bir dönem oldu. “Kızılay Portföy” ve “Kızılay Sosyal Danışmanlık” da kendi alanlarında orta vadeli projeleri olgunlaştırarak “Kızılay Yatırım”ı insani yardım dünyasının sıklet merkezi hâline getirmek için önemli katkılar sundu. “Kızılay Sosyal Danışmanlık”ın geçim kaynağı geliştirme amaçlı değer zinciri bileşenleri oluşturma projeleri yeryüzünden yoksulluğun silinmesine yönelik atılımlar anlamında özellikle not edilmelidir.

Kızılay Kültür Sanat 

“Kızılay Kültür Sanat (KKS)” 2021 boyunca rafa çıkacak KKS Yayınları için Kızılay Akademi iş birliğiyle yüze yakın eserin yayın hazırlıklarını sürdürdü. Kızılay’ın bireyden hareketle daha dirençli topluma ulaşmak amaçlı faaliyetlerine destek verecek yayınların kapsamında yer alacağı KKS Yayınları, yayıncılık dünyasına önemli bir soluk getirecek. KKS ayrıca mülkiyeti Kızılay Cemiyetine ait olan Renda Köşkü’nü IFRC iş birliğiyle yeni bir sosyal etki merkezine dönüştürdü. KKS toplumu dönüştüren düşüncelerin kuluçka merkezi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yılın içine sığan başarılar ve güçlü adımlar “Kızılay Yatırım” olarak bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Öncelikle Kızılay hareketinin sürdürülebilir geleceği için katkı sunmaya devam edeceğiz. Öte yandan geliştirdiğimiz yenilikçi ve verimli iş süreçleriyle tüm dünyadaki sosyal etki yatırımcılığı için örneklik teşkil edeceğiz. Bu, 1868’den bu yana parlayan merhamet güneşimize olan taahhüdümüzdür. Birlik ve beraberlik içinde katılımcı ve paylaşımcı bir ruhla yol almanın, amaç ve hedefleri geliştirmenin, yönetişim ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak gördüğümüz için tüm Kızılay gönüldaşlarını bu taahhüdümüze bağlılığımızın tezahürü olan çalışmalarımızı takip etmeye ve destek vermeye davet ediyoruz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi