2022’de TEGV Çalışmaları

Kurum: TEGV
Aykut Saka
TEGV Gönüllü Operasyonları Yöneticisi

23 Ocak 1995’te kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) varoluş nedeni, 7-16 yaş arası yani ilköğretim çağındaki çocuklara devlet tarafından verilen temel eğitime yardımcı olmak ve onlara yaşam becerileri kazandırmaktır. TEGV, çocukların cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçıl, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak üzere eğitim programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

TEGV Türkiye’nin dört bir yanında 97 binden fazla gönüllüsüyle 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği vermiş, 2021-2022 etkinlik yılında 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği Öğrenim Birimi ile yürütülen faaliyetlerde 60 binden fazla çocuğa ulaşmıştır. Faaliyetlerini kurulduğu günden bu yana İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda şekillendiren ve aktivitelerini küresel değerlerle uyumlu hâle getirebilmek amacıyla 2007’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan TEGV, 2007-2022 arasında Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayımlamıştır.

TEGV, kurulduğu günden bu yana insan haklarını korumaya ve çocukları insan hakları hususunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm çalışmalarında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel kabul etmektedir. TEGV’deki tüm etkinlikler çocuk hakları ve eğitim hakkı gözetilerek tasarlanmakta ve etkinliklerde çocukların kendi potansiyellerini keşfederek yaşam becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratılmaktadır. Çocuğun merkezde olduğu, yaşlarına uygun, oyun temelli, katılımı ve paylaşımı özendirici bir etkinlik planlaması ve uygulaması gerçekleştirilmektedir.

TEGV Eğitim Programları, hedef kitlesindeki çocukların içinde bulundukları gelişim boyutları dikkate alınarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Eğitim programlaryla çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor/ fiziksel ve sosyal boyutlarda çok yönlü gelişimleri hedeflenmektedir. 

Çocukların araştıran, sorgulayan bireyler olmalarını amaçlayan TEGV, bu anlayışa paralel bilgiye erişim ve farklı kaynakların kullanımı gibi konularda yol gösterici olmaktadır. İnsan haklarına saygıyı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak gören TEGV, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra bu alandaki faaliyetlerini yaygınlaştırarak çalışmalarına hız vermektedir. Aşağıdaki çalışmalar TEGV’nin bu alandaki faaliyetlerini özetlemektedir.

Gönüllülerimizle “İnsan Hakları”, “Ayrımcılık”, “Barış”, “Çocuk Hakları”, “Katılım Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet” ve “Ekoloji” konularında detaylı bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilen atölyelerimize tüm yıl boyunca devam ettik. 

“İnsan Hakları ve Demokrasi Atölyesi”, “Ayrımcılık Atölyesi”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi”, “Ekoloji Atölyesi”, “Barış Atölyesi” ve “Çocuk Hakları Atölyesi” konularında, TEGV’nin misyonunda ifade edilen beceri ve değerlerle ilişkilendirilen “Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler” programını hazırladık. Atölyelerimize çocuklarımızın katılımıyla tüm yıl boyunca devam ettik. 

“Özgür Atölye”, “İklim, Tasarım ve Beceri Atölyesi”, “İstanbul Çocuklara Soruyor” projeleriyle çocuklarımıza ve gönüllülerimize iklim, çevre, sağlık, ulaşım, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm konularında çeşitli eğitimler vererek ve etkinlikler düzenleyerek çözümcü yaklaşımlar sergilemelerine ve konuların hassasiyeti ve önemi konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağladık. 

“Dört Mevsim” eğitim projemiz kapsamında hasat döneminde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerdeki okullara “Ateşböceği” mobil etkinlik birimimizi gönderdik. Etkinliklere katılan çocuklarımız aktif öğrenme, oyun ve deneyim prensibiyle hazırlanmış ve yaş düzeylerine uygun içerikler, malzemeler ve etkinliklerle öğrenmeye karşı olumlu tutum edinmelerine ve duyguları tanıma ve yönetme, ilişki kurma ve yönetme, sorumlu karar alma gibi sosyal ve duygusal beceriler geliştirmelerine yardımcı olduk. “Dört Mevsim” eğitim programı kapsamında Sakarya Karapürçek’te 66 ve Ordu Ünye’de 144 çocuğumuzla yüz yüze etkinlikler yaptık.

TEGV olarak 27 Mayıs’ta temelini attığımız Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nı 28 Ekim’de hizmete açtık. 1.850 metrekare kapalı ve 12.900 metrekare açık alana sahip, 120 kişilik çok amaçlı salonu, kütüphanesi, tasarım ve beceri atölyesi, bilgi ve teknoloji odası, 7 etkinlik odası, spor sahaları ve tarım alanı bulunan eğitim parkı, tasarım süreci boyunca ilgili diğer disiplinlerle birlikte çalışılarak sürdürülebilir bir “yeşil kampüs” elde etme hedefiyle geliştirildi.

“Atma Bağışla” projemiz kapsamında çevreye verilen zararı azaltmak ve verimliliği arttırmak için elektronik atıklar geri dönüşüm vasıtasıyla yeniden değerlendirilmektedir.

2022’de pandemi döneminde başladığımız uzaktan gönüllü eğitimleri ve sanal gönüllülük çalışmaları hız kazandı. Gönüllülerimiz bulundukları yerlerden bağımsız olarak çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği vermeye devam ettiler. TEGV, 2023’ün gönüllülük anlamında özel bir yılı olması temennisiyle sanal gönüllülüğün de giderek yaygınlaşmasını ve destek veren gönüllü sayımızın yıl sonuna kadar 100 bine erişmesini hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemlerde çağın gerekliliği olan eğitimde dijitalleşmeye daha fazla odaklanacak, yüz yüze faaliyetlerimizi de sürdürmenin motivasyonuyla çocuklarımızın geleceğine birlikte ışık tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi