Büyük Kurumlar, Büyük Hareketler

Kamile Canbay
Dr., Türk Kızılay Yönetişim Ofisi Başkanı

Kızılay hem uluslararası bir hareketin mensubu hem de ülkemizdeki en büyük gönüllü ağ yapısına sahip, kendine özel konumu olan, toplumsal dinamikleri kendi çalışmalarına katan ve yaygın hizmet veren bir kuruluştur. Büyük kurum ve kuruluşların hizmet bekleyen kitlelerinin de beklentisi hâliyle hem sayısal hem de alansal yayılım boyutlarında büyük olmaktadır. Bu beklentileri karşılamak için iyi bir strateji ve yönetişim gerekir. 2021’de Kızılay gelecek on yılda toplumsal güçlenmeyi sağlamak üzere önemli yapısal uygulamaları hayata geçirmiştir.

Evvela on yıllık bir zaman dilimini kapsayan 2021-2030 Stratejik Planı ve bu plandaki ana yapı taşları tanımlandı: “Toplumsal Dayanıklılık ve Güçlü Yönetişim”. Bu yapı taşlarına dayalı bir dizi eylem hayata geçirildi.

Kızılay 2021’i “Gönüllülük Yılı” ilan ederek gönüllüleriyle yürütülecek alan çalışmalarını çeviklikle yerine getirmek üzere iyi bir iletişim ve yetkinlik sistemi kurarak hayata geçirdi. Bu sayede afetlerde, acil durumlarda ve projelerde gönüllülerin bir sistem içinde yer almasına fırsat ve imkân sağlandı. Şubat 2022 itibarıyla gonulluol.org.tr platformunda Kızılay bünyesinde aktif çalışma yapan gönüllü sayısı 96.001, kayıtlı gönüllü sayısı ise 183.807’ye ulaştı.

Kızılay profesyonel kadrolarının yanı sıra sadece bireysel gönüllüleri değil, gönüllü yapılarını da bünyesine katmış bir kurumdur. Kızılay’ın 2021’de gönüllü yapılarını tam olarak kurduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda gönüllü yapısına sahip şube ve temsilciliklerinin sayısı 2021’de 566’ya ulaşmıştır. Neredeyse tüm şubelere bağlı “Kızılay Kadın”, “Kızılay Genç” ve “Engelsiz Kızılay” gönüllü yapıları kurularak hem hizmet kapsayıcılığı geliştirilmiş hem de gönüllülerin yerelde belirli amaç ve hedefleri gözeterek sürdürülebilir bir entegrasyonla Kızılay hizmetleri içinde yer alması sağlanmıştır. Şurası aşikârdır ki ülkedeki en yaygın ağ yapısının parçası olan gönüllü bir yapıyı yine çeşitli ağlar kurup bu ağların içine alan gönüllü yapılarla büyütmek ancak büyük kurumların yapabileceği bir yetkinliktir. Hâlen 556 şube ve temsilciliğe bağlı “Kızılay Kadın”, “Kızılay Genç” ve “Engelsiz Kızılay” yapısında 183.807 kadın, genç ve engelli gönüllümüz bulunmaktadır.

Gönüllü yapılarda ortak dil oluşturmak, benzer grameri kullanmak önemlidir. Bu ortak dil ve gramer öyle olmalıdır ki ilgili yapının topyekûn hareketini aynı amaçlarla ve çeviklikte gerçekleştirebilmesine elvermelidir. Bunun için sadece stratejik plan yeterli değildir, her bir yapı kendi hedeflerini kendi üyeleriyle bir ve beraber, kendi yetkinliklerini göz önünde bulundurarak belirlemeli ve aynı gramerden neşet eden dili kullanarak birbiriyle anlaşabilmelidir. Bu anlayışla Kızılay, 2021’de şubelerini ve temsilciliklerini hedef bazlı yönetime geçirmiştir. Rengârenk memleketimizin her köşesinde şubelerimiz de kendilerine has renkleri ve işleriyle aynı stratejiyi güderek aynı ufka yelken açmıştır. Bu kapsamda her şube ve temsilcilik, “sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, toplumsal güçlendirme, başarılı operasyon yönetimi, süreç yönetimi, kapasite ve verimli kullanım” kategorilerinden oluşan hedeflerini diğer yetkin kuruluşlarda olduğu gibi kendi yetkinlik ve yeterlilikleriyle yerel gerçeklerini gözeterek belirlemiştir. Kızılay üst yönetimi koordinasyonunda düzenli şekilde bir araya gelerek mevzularını tartışmış, iyi uygulamalarını birbirlerine anlatmış, dolayısıyla hizmetlerini geliştirmişlerdir.

Koordinasyon ve iletişimde sistemlerini güncelleyen Kızılay, dijital platformlarda şube ve temsilciliklerle 2021’de 80 ila 1.000 kişinin katıldığı 160 toplantı, eğitim ve etkinlik düzenlemiştir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 79 ili ve bu illerdeki tüm şubelerimizi en az bir kez -birçoğunu tekrarlarla birkaç kez- bizzat ziyaret etmiştir. Bunun yanı sıra “2021 Şube Performans Teşekkür ve Ödül Programları” dâhil kurumsal strateji ve vizyonun benimsenmesi için şubelerle bir araya gelmiştir. Şubeler ve Genel Merkezi intranet ortamında biz.kizilay.org.tr birleştirerek; şubelerin haberlerine, projelerine, duyuru ve tamimlerine, iyi uygulamalarına ve fikir önerilerine bu platformda yer verilerek 360 derece bütünsel iletişim sağlanmıştır.

Aylık olarak hem dijital hem matbu formatlarda yayımlanan Kızılay Postası paydaşlarımız gönüllülerimiz ve kurum içi profesyonel ekibimizle iletişimi güçlendirmiştir. Büyük bir özenle hazırlanan Kızılay Postasında o aya ait güncel konular, şubelerin yazıları, yapılan çalışmalara ilişkin malumat yer almaktadır. Kızılay Postası şube ve temsilciliklerimizde okurlarına ulaşmakta, üye ve gönüllülerimiz aracılığıyla gerek matbu gerekse dijital olarak paydaşlarımızla da paylaşılmaktadır.

Kızılay; hesap verebilirlik, şeffaf ve bilgiye dayalı yönetim prensipleri çerçevesinde tüm şubelerinin kurumsal kaynaklarını (Enterprise Resource Planning/ ERP) SAP yazılımı üzerinden entegre etmiş ve büyük bir ağın dijital ortamda yönetimini sağlayarak önemli bir kilometre taşını da geçmiştir. Sistemin tüm birimlerde etkili ve etkin şekilde kullanımını sağlamak için Kızılay Akademi koordinesinde 258 kişiye toplamda 19.350 saat eğitim verilmiş, altyapı yatırımları ve istihdam çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Zikredilen çalışmalar sonucunda Kızılay, 2021’de 566 şube, temsilcilik ve gönüllü yapılarıyla 2020’ye kıyasla büyük ivme kaydeden hizmetlerini gerek Şenlendirme Projeleri gerek toplumun güçlenmesine yönelik eğitimleri ve yardımları gerekse Kızılay’a duyulan güven sonucu verilen bağışlardaki yüksek artışlarıyla sağlamıştır. Bu vesileyle daha büyük işler yapma yolunda ilerlemeye yönelik gayret ve inanç artmıştır.

Kızılay; şemsiyesi altındaki şubeleri, temsilcilikleri, çalışanları ve gönüllüleriyle 2022’de ilan ettiği “Dayanışma Yılı” kapsamında toplumsal güçlendirmenin dayanışma ayağına odaklanacaktır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi