İnsani Yardımda Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık

Kurum: GİZ
Rubeena Esmail
GİZ Türkiye Ülke Direktörü

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Alman Hükûmeti tarafından sağlanan mali kaynak ile 2015 yılından bugüne Türkiye’de Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte, bu kapsamda mültecilere ve yoğunlukla Güneydoğu’da bulunan ev sahibi toplumdaki ihtiyaç sahibi nüfusa destek vermektedir.

GİZ’in projelerini uygularken ilgili Bakanlıklar, yerel STK’lar ve yerel yönetimler ile yürüttüğü yakın iş birliği, COVID-19’un Türkiye’de yayılma sürecinde toplumun acil ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmesine imkân sağlamıştır. GİZ’in yürüttüğü ve asıl faaliyet alanları, istihdam ve beceri kazandırma, koruma, farkındalık yaratma, eğitim ve dil kursları olan tüm projeler altı hafta gibi bir süre zarfında tüm programlarını salgının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletici önlemlerin uygulanmasına dönüştürmüştür.

En çok risk altında olan mültecilerin ve yerel halkın korunması amacıyla gıda ve diğer yardım malzemeleri dağıtılmış, ihtiyaç sahiplerine nakit yardımı sağlanmıştır. İstihdamın geliştirilmesini hedefleyen programlarımızda yer alan STK ortaklarımız 2.000’in üzerinde kişiye kısa çalışma ödeneği, beceri eğitimlerine katılan kursiyerlere burs ve henüz kayıt sürecinde bulunan 400 küçük işletmeye mali destek sağlamıştır.

Bunun yanı sıra belediyeler de 555.000’in üzerinde maske ve 220.000 yüz siperliğinin üretimi için kadınlarımıza istihdam sağlamış, 58.000 hijyen kiti dağıtılmış, dört belediyenin aşevi günde 5.000 kişiye hizmet verecek şekilde güçlendirilmiş ve 3 mesleki ve teknik okul için ilgili bölgedeki sağlık ve kamu çalışanlarının ihtiyacını düzenli olarak karşılamak üzere maske üretim makinası temin edilmiştir. Toplum merkezlerinde sunulan psikososyal destek hizmetlerinin ve dil kurslarının devamı için uygulama ortaklarımız online kurslara geçiş yapmıştır. Tüm bu çalışmalar ile eşzamanlı olarak GİZ, COVID-19 salgını nedeniyle değişen yeni hizmet şekillerine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulama ortaklarına yönelik kapasite geliştirme programlarını yeni koşullar çerçevesinde güncellemiştir. 

GİZ Türkiye’nin faaliyetleri bu dönem içinde COVID-19 salgınının gerekli kıldığı acil ihtiyaçlara cevap verebilme yönünde uyarladığı çalışmalar ile sınırlı kalmamış, yürütülen programlar gözden geçirilerek Türkiye’deki mültecilerin ve ev sahibi toplumun uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik yeni değerlendirmeler de yapılmıştır. Yerel toplumun ve mültecilerin COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkileri ile gelecek yıllarda baş edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları “sürdürülebilirlik” ve “dayanıklılık” gibi spesifik konular üzerine yeniden odaklanılmaya başlanmıştır. GİZ olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; Gaziantep, Adana, Kilis, Hatay ve İstanbul belediyeleri ile ulusal ve yerel STK’lar gibi köklü ve güvenilir ortaklarımızla yakın iş birliği içinde COVID-19 salgını altında değişen gerçeklik çerçevesinde uygun çözümler bulacağımızdan eminiz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi