Afet Yönetiminin Akademik Gücü: Üniversiteler Afet Yönetimi Araştırma Merkezleri Platformu (AYMEP)

Kürşat Esat Alyamaç
Prof. Dr., AFAD Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü

Günümüzde afet yönetiminde afetlere müdahalenin baskın olduğu yaklaşımdan uzaklaşılmış ve afet öncesi risk azaltma çalışmalarına daha fazla önem veren bir yöntem benimsenmiştir. Aslında hem dünyada hem Türkiye’de “kriz yönetimi” anlayışından ziyade “risk yönetimi” anlayışı benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. “Risk yönetimi” anlayışı, afetler öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarını kapsamaktadır. Türkiye’de afet ve acil durum çalışmalarının…

Devamı »