Doğa Kaynaklı Afetlere ve Çevre Sorunlarına Karşı Çözüm Odaklı Habercilik

Serdar Karagöz
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

Küresel ölçekte çatışma ve krizlere şahit olan dünyamız 2022’de aynı zamanda iklim değişikliği kaynaklı afetlere de tanıklık etti. Yaşanan bu trajediler din, dil, ırk fark etmeksizin bütün insanlığı etkiledi. COVID-19 pandemisinin etkilerinden kurtulurken yeni krizlerle karşı karşıya kaldığımız düzende çözüm odaklı faaliyetlere ve mücadele yöntemlerine eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve çevre…

Devamı »