Doğa Kaynaklı Afetlere ve Çevre Sorunlarına Karşı Çözüm Odaklı Habercilik

Serdar Karagöz
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

Küresel ölçekte çatışma ve krizlere şahit olan dünyamız 2022’de aynı zamanda iklim değişikliği kaynaklı afetlere de tanıklık etti. Yaşanan bu trajediler din, dil, ırk fark etmeksizin bütün insanlığı etkiledi. COVID-19 pandemisinin etkilerinden kurtulurken yeni krizlerle karşı karşıya kaldığımız düzende çözüm odaklı faaliyetlere ve mücadele yöntemlerine eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede aksiyon alma ihtiyacı dünya genelinde her geçen gün artıyor.  

İklim ve çevre odağında medya kuruluşlarına hem toplumsal farkındalığı artırmada hem de bu konuda yaşanan gelişmeleri kayıt altına almada çok önemli görevler düşüyor. 102 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Anadolu Ajansı (AA) olarak sorumlu habercilik anlayışımız doğrultusunda kriz ve afetlerde doğru iletişimin sağlanmasında ve iklim ve çevre sorunlarıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. İnsani sorumluluklarımızı göz ardı etmeden alanımızda dünyanın en önde gelen referans haber kaynağı olma hedefine emin adımlarla ilerlerken aynı zamanda gücümüzü insanlığın içinde bulunduğu krizlere alternatif çözümler bulmaya harcıyoruz.  

Bu doğrultuda 2012’den itibaren düzenlediğimiz “Savaş Muhabirliği Eğitimi” ile sadece savaş zamanlarında değil, doğa kaynaklı afetlerde ve kriz bölgelerinde doğru ve teyit edilmiş bilgiyi kamuoyuna sunabilecek haberciler yetiştiriyoruz. Dünyada doğa kaynaklı afetlerde ve kriz bölgelerinde görev yapacak habercilerin eğitilmesine ilişkin en kapsamlı program olan ve bugüne kadar 487 kişinin katıldığı 46 saat teorik, 62 saat uygulamalı içerik sunuyoruz. Olağanüstü durumlarda medya yönetiminden suda hayatta kalmaya, gaz maskesi kullanımından kişisel ileri sürüş tekniklerine kadar pek çok alanda eğitim verdiğimiz haberciler, dünyanın dört bir yanında doğa kaynaklı afet ve kriz bölgelerinde kendi can güvenliklerini de sağlayarak faaliyetlerini başarıyla yerine getiriyor. 2022’de başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere pek çok çatışma, kriz ve afet bölgesinde bu eğitimi alan haberciler yaşanan krizleri ve dramı kendi güvenliklerini tehlikeye atmadan dünyaya duyurdu.

İklim ve çevre sorunlarına karşı mücadelede daha yaşanabilir bir dünya için farkındalık oluşturarak iklim ve çevre haberciliğine yeni bir ses getirmek amacıyla 2022 içinde “Yeşilhat” projemizi hayata geçirdik. “Yeşilhat” iklim değişikliği, yeşil ekonomi, sıfır atık gibi pek farklı konularda yaşanan gelişmeleri kayıt altına alarak dünyaya duyuruyor. İlgili kurum ve kuruluşları çözüm odaklı düşünmeye sevk ederek harekete geçmelerini de sağlayan “Yeşilhat” içeriklerine AA aboneleri ücretsiz olarak erişebiliyor. Böylece emek sarf ederek ürettiğimiz ve dağıtımını gerçekleştirdiğimiz çevre haberlerini bu alandaki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyuna bedelsiz sağlıyoruz. Bu yıl içinde “çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek” temasıyla düzenlediğimiz “Environment Forum”da ise iklim ve çevre alanının en etkili karar alıcılarını, habercilerini ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdik. Önümüzdeki yıllarda iklim ve çevre haberciliği alanındaki uluslararası söylemin belirlemesini amaçladığımız forumun iklim ve çevre alanında küresel düzeyde en etkili platform olmasını arzuluyoruz. 

Anadolu Ajansı mensupları olarak kurumumuzun tarihî kimliğiyle köklü tecrübesinden ilham alan Anadolu Ajansı ruhuyla hareket ediyor, faaliyetlerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz. Küresel meselelere kayıtsız kalmayan, aksiyon alan ve çözümün bir parçası olan ilkeli habercilik anlayışımızla sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kamu yararını, toplumsal fayda ve dayanışmayı gözeten yayın ilkelerimiz çerçevesinde topluma ekonomik, sosyal ve psikolojik katkı sağlayan, örnek teşkil eden ve bilgilendirici içeriklerin yayımlanmasına özen gösteriyoruz. İnsan onuruna değer veren, ayrımcılık ve nefret söylemlerine yer vermeyen yayın ilkelerimiz kuruluşumuzdan bugüne bizi insanlığa karşı sorumlu kılıyor. Anadolu Ajansı mensupları olarak bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirirken yeni sorumluluklar alarak daha yaşanabilir bir dünya hayalini kurmaktan vazgeçmiyor, bu alandaki mücadeleye elimizden gelen katkıyı veriyoruz.


1. Anadolu Ajansı. (2022). Savaş Muhabirliği Eğitimi https://www.aa.com.tr/tr/ haberakademisi/egitimler/savas-muhabirligi-egitimi/531840 

2. Anadolu Ajansı. (2022). Yeşilhat https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat 

3. Anadolu Ajansı. (2022). AA Çevre Forumu İstanbul’da başladı https://www. aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/aa-cevre-forumu-istanbulda-basladi/2715174 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi