Sosyoekonomik Tezatlar Çağında Türkiye’deki İnsani Yardım ve İş Gücü Piyasası Politikalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Numan Özcan
ILO Türkiye Temsilcisi

İçinde bulunduğumuz yüzyılı doğa kaynaklı afetler, etkisi günden güne artan iklim değişikliği, kuraklık, savaş ve çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilmiş insanlar şeklinde karakterize etmek yanlış olmayacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Küresel Ölçekli Çalışma Hayatı İzleme Raporu’nda1 altı çizildiği üzere siyasi, ekonomik ve doğa kaynaklı krizlerin etkisi, birbirini tetikleyip toplumun özellikle kırılgan kesimlerini orantısız biçimde etkileyerek…

Devamı »