Kızılay’ın Yeni Lokomotifi: Kızılay 3603

Zeynep Meltem Özeker
Türk Kızılay Toplum İlişkileri Genel Müdürü

Geride bıraktığımız yıl gıda, barınma, sağlık ve beslenme gibi temel insani yardımlar bakımından insan ızdırabının dindirilmesi için çokça çalıştığımız bir yıl oldu. Kızılay sadece ülkemizde değil, tüm dünyada insani eylemin temel ilkeleriyle giderek küreselleşen bir rota çizdi. Küresel gelişmeleri izleyerek toplum ilişkileri çerçevesinde gönüllülük, bağış ve iletişim alanlarında bu rotayla uyumlu bir yol üzerinde yürüdük.

Olağan ve olağanüstü zamanlarda hep aktif kalması gereken gönüllüler, doğası gereği kalben hazır kıta bir insan topluluğudur. Türk Kızılay, 2022 itibarıyla 245 bini aşan gönüllüsü, 31,2 milyon saat gönüllü göreviyle başta ülkemiz olmak üzere uluslararası alanda da kendini kanıtlamış bir gönüllü yönetim sistemi kurdu. Bu sistem, gönüllülükle ilgilenen kamu ve sivil toplum yapılarının dikkatini çeken müstesna bir gönüllülük modeli hâline geldi. Gönüllü yönetimi sistemimiz gonulluol.org’da geçen yıla oranla yüzde 69,4 artışla toplam 26.100 gönüllü görevi açıldı. Henüz iki yaşında bir platform için oldukça dikkat çekici bir ivme yakalandığını görüyoruz.

Türkiye’nin her yerinde eş zamanlı gönüllü yapılarını kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 81 ilde Genç, Kadın ve Engelsiz yapılarımızın 700’ü aşkın birimi var. Bunun yanında özellikle gençlerin hem farkındalıklarını artırmak hem de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 33 farklı gönüllü merkezi kuruldu. Ayrıca Kızılay kamplarından 3 bin 500’den fazla katılımcı faydalandı. Yeni yılda Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kamu kurumları veya özel sektörle geliştireceğimiz iş birlikleriyle Kızılaycılık kültürünü tüm ülke sathına yaymayı planlıyoruz. 

Kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin temini ve finansal güçlendirme konusunda bağış yönetimi faaliyetlerimiz de her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. 2022, bağış anlamında yine hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay’a güvenini gösterdiği bir yıl oldu. 2021’e göre nakdî bağışlarda yüzde 90, ayni bağışlarda yüzde 40 ve gayrimenkul bağışlarında da yüzde 13 oranında artış yaşanması, bu güvenin en güzel göstergelerinden birisidir. Ramazan öncesinde düzenlenen “Dayanışma ve Teşekkür Programı” ile 100 milyonun üzerinde bağış taahhüdü alarak yine kendi rekorumuzu kırdık. Bu bağışları yaygın şube teşkilatımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Diğer koldan Türkiye’nin en önemli markalarıyla örnek kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atarak bağış gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Global marka ve kuruluşlarımızla iş birlikleri sayesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını giderdik, çiftçilere destek olduk, kan ve afet kapasitesini geliştiren fon anlaşmaları imzaladık. Böylelikle çevik ve sürdürülebilir Kızılay vizyonuna katkı sunduk.

2022’de ders alınan konulardan, bağışçı beklentilerinden, Kızılay olarak stratejik hedeflerimizden yola çıktık. 2023’e daha güçlü girebilmek için holistik pazarlama anlayışı ve kültürü, deneyim odaklı ilişki yönetimi, pazarlama otomasyonu, bağışçı portföyü yönetimi, iyiliğin operatörleriyle düzenli SMS sistemi, “İyiliğin Yüzü”, “Türk Kızılay Hayırsever Ligi”, seyahatlerde mil bağışı ve “Zekât Müessesesi” projelerini başlattık. Yeni yılda güçlü yapılar ve kalifiye insan kaynağıyla yolumuza devam edeceğiz.

Tüm saydığımız çalışmaları stratejik iletişim vizyonumuzla birleştiriyoruz. İletişim, bağış ve gönüllülük alanlarının birbirlerini destekleyen çarpan etkisini “Kızılay 3603” olarak adlandırdık.Bu anlayışla her bir alanda yaptığımız faaliyetlerin iletişim çalışmalarını bütüncül bir vizyonla kurguluyoruz. Kızılay’ın diğer hizmet alanlarını da bu bütünleşik iletişim kurgusunun bir çarkı hâline getiriyoruz. 

154 yıl önce kurulan, insan ızdırabını dindirmek ve insan onurunu korumak için çalışan Kızılay, tüm toplumun olduğu kadar toplulukların markasıdır. Modern zamanların imece ruhunu inşa edecek bir iletişim mimarisini, mikro toplulukları Kızılay’ın dayanışmasına dâhil ederek yapmak önceliğimiz olacak. Böylece toplulukların gücünden beslenen bir imaj benimsemeyi hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde yenilikçi teknolojik metotları benimseyeceğiz.

Kızılay yeni vizyonuyla varlığını en kaliteli şekilde sürdürmek, herkes için esenlik ve güvenli yaşamı sağlamak için 2023’e üzerine koyarak devam etmeyi amaçlıyor.  Kızılay 2030 stratejik vizyonuyla orantılı olarak Kızılay 3603 vizyonumuzu ısrarla ve özveriyle hayata geçirerek bir devinim oluşturmayı ve Kızılay için bir lokomotife dönüştürmeyi istiyoruz. Yüzüncü yılını idrak edeceğimiz cumhuriyete iyilik yolunda harcadığımız alın terimizi armağan ediyoruz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi