Hacettepe Üniversitesi

2022’nin Sonunda Türkiye’de Refah ve Sosyal Hizmetler

Tarık Tuncay
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Refah devleti mimarisinin üç temel bileşeni; (i) kapsamlı bir sosyal sigorta sistemi, (ii) hassas koşullar altındaki kişi ve ailelere yönelik sosyal hizmetler, (iii) gerçek ihtiyaç sahipleri için erişilebilir ve çeşitlilik arz eden bir sosyal yardım sistemidir. Bu bileşenlerin etkin ve dengeli biçimde yapılandırıldığı toplumların hem sosyal refah seviyesi yükselir hem de toplumun millî kimliği ve…

Devamı »

Afetler, Göç ve Halk Sağlığı

Özge Yavuz Sarı
Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kerim Hakan Altıntaş
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Afetler ve Halk Sağlığı Dünyada doğa ve insan kaynaklı afetler her geçen yıl artmaktadır. Dünya Afet Raporuna göre en büyük artış iklim ve hava olaylarına bağlı (sel, aşırı hava olayları, kasırga vb.) afetlerde meydana gelirken bunu jeofizik ve biyolojik nedenlere bağlı afetler izlemektedir.1 Türkiye’de de 2021’de meydana gelen afetlerde benzer bir dağılımın olduğu görülmektedir. Yılın…

Devamı »

2021 Biterken Çevremiz ve Sağlığımız

Cavit Işık Yavuz
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre sorunları giderek tüm yaşamın ana gündemini oluşturuyor. Yaşadığımız çağ birçok afetin, krizin, toplumsal sorunun yoğunlaştığı ve giderek daha fazla dayanışmanın, yardımın ve korunmanın gerektiği, bundan sonra daha da fazla gerekeceği bir çağ. Beşte birini geride bıraktığımız bu yüzyılda eski sorunlar derinleşirken yeni ve karmaşık sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda SARS CoV-2 pandemisi gündemiyle…

Devamı »

2021’de Ülkemizde COVID-19 ve Potansiyel Bulaşıcı Hastalık Tehditleri

Levent Akın
Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsanlık tarihi incelendiğinde yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte sulama sistemleri geliştirilmiş ve insanlar toplu hâlde yaşamaya başlamışlardır. İnsanların tarım toplumu olması, hayvanları evcilleştirerek yakın temasta kalmaları sonucu hayvanlardan geçen hastalıklardan daha sık etkilenmeleri, sağlıklı suya erişme güçlükleri ve güvenli su kullanamamaları, farklı coğrafyalarda bulunan insanlarla ekonomik, kültürel, toplumsal veya askerî nedenlerle temasın artması ve kentlerin kurulmasıyla…

Devamı »

2020 Yılında Sosyal Hizmetlerin Genel Görünümü

Vedat Işıkhan
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkmıştır. COVID-19 daha sonra küresel olarak yayılmış ve tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden olmuştur. Dünyada binlerce insanı ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla ve sağlık sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu kriz döneminin muhtemel etkisi olan toplumsal tedirginliğin…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi