Akademik Değerlendirmeler

Çağımızın Vebası: Küresel İklim Değişikliği

Mehmet Emin Birpınar
Prof. Dr., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

Günümüzde yaşanan teknolojik ilerlemeler sayesinde milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki gök cisimleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu sayede biliyoruz ki şu ana kadar bizi misafir eden dünyamızın bir benzeri bulunabilmiş değil. Ne var ki dünyamızın bu biricikliğini, kıymetini hâlâ tam olarak kavradığımız da söylenemez. Zira sanayi devrimiyle başlayan süreçten bu yana dünyamızın bize sunduğu imkânları hoyratça…

Devamı »

Türkiye’nin Uluslararası İnsani Yardımlardaki Lider Rolü

Hatice Karahan
Prof. Dr., Harvard Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Türkiye Cumhuriyeti, 2000’li yıllar itibarıyla özel önem verdiği uluslararası kalkınma iş birlikleri kapsamında giderek yükselen bir grafik çizmiş ve bu alanda dünyanın önde gelen aktörlerinden biri hâline gelmiştir. Şüphesiz bu gelişmede çok çeşitli küresel ve bölgesel gelişmelerle uluslararası yapılar dâhilinde üstlenilen sorumluluklar etkin rol oynamıştır. Bu kapsamda insani yardım iş birliğini doğuran unsur ne olursa…

Devamı »

2021’de Orman Yangınları

Ertuğrul Bilgili
Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

2021, afet boyutunda çok büyük orman yangınlarının görüldüğü bir yıl olmuştur. Son yıllarda büyük orman yangınları, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok bölgesinde ciddi sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Avustralya’da Ağustos 2019-Mart 2020 arasında çıkan büyük yangınlarda yaklaşık 12,6 milyon hektar (ha) alan yangınlardan etkilenmiştir.1 ABD’de 2020’de 4,1 milyon hektar alan yangınlardan etkilenmiş, 2021’de…

Devamı »

Süreklilikler ve Değişimlerle 2021’de Göç

Saime Özçürümez
Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’de 2021’de göç konusunda gözlemlenen durum ve olgular düzenli göç, düzensiz göç, uluslararası koruma ve sosyal uyum alt başlıklarında değerlendirilebilir. Bu yazı 1 Ocak-30 Aralık 2021 arası Türkiye’de insan hareketliliği konusunda temel konuları kısaca incelemektedir. Türkiye göç alanında 2014’ten bu yana dünyada en çok mülteci barındıran ülke statüsündedir ve bu konumunu 2021’de de korumuştur.1 COVID-19…

Devamı »

2021’de Türkiye’de Yaşanan Jeolojik Afetler

Nehir Varol
Dr., Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi-AFAM

Ülkemiz jeolojik, coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle doğa kökenli afetlerin sık yaşandığı bir konumdadır. Bazı bölgelerde fiziksel ve sosyal kırılganlıkların yüksek olması, nüfus yoğunluğu ve plansız yapılaşma sebebiyle afetler sonucunda maalesef önemli can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.   Uluslararası Acil Durum Veri Tabanı (EM-DAT) kayıtlarına Türkiye’den 2021’de doğa kökenli dört afet girmiştir. Doğa kökenli afetlerden…

Devamı »

Sosyal Hizmetlerin Gündemi: 2021

Emine Özmete
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Sosyal hizmetlerin temel işlevi; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini geliştirmektir. Sosyal hizmetin temel perspektifi sosyal kalkınma olarak kabul edilir; sosyal kalkınma toplumun kurumlarına odaklanır ve sosyal programların uygulanmasıyla ilişkilidir. Sosyal kalkınmada kavramlar kadar uygulamalar arasındaki ilişki ve iş birliği de sosyal politikaların uygulama aracı olan sosyal hizmetlerin gündemini belirlemektedir. Sosyal kalkınmanın odağı ve…

Devamı »

Afetler, Göç ve Halk Sağlığı

Özge Yavuz Sarı
Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kerim Hakan Altıntaş
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Afetler ve Halk Sağlığı Dünyada doğa ve insan kaynaklı afetler her geçen yıl artmaktadır. Dünya Afet Raporuna göre en büyük artış iklim ve hava olaylarına bağlı (sel, aşırı hava olayları, kasırga vb.) afetlerde meydana gelirken bunu jeofizik ve biyolojik nedenlere bağlı afetler izlemektedir.1 Türkiye’de de 2021’de meydana gelen afetlerde benzer bir dağılımın olduğu görülmektedir. Yılın…

Devamı »

2021 Biterken Çevremiz ve Sağlığımız

Cavit Işık Yavuz
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre sorunları giderek tüm yaşamın ana gündemini oluşturuyor. Yaşadığımız çağ birçok afetin, krizin, toplumsal sorunun yoğunlaştığı ve giderek daha fazla dayanışmanın, yardımın ve korunmanın gerektiği, bundan sonra daha da fazla gerekeceği bir çağ. Beşte birini geride bıraktığımız bu yüzyılda eski sorunlar derinleşirken yeni ve karmaşık sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda SARS CoV-2 pandemisi gündemiyle…

Devamı »

2021’de Ülkemizde COVID-19 ve Potansiyel Bulaşıcı Hastalık Tehditleri

Levent Akın
Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsanlık tarihi incelendiğinde yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte sulama sistemleri geliştirilmiş ve insanlar toplu hâlde yaşamaya başlamışlardır. İnsanların tarım toplumu olması, hayvanları evcilleştirerek yakın temasta kalmaları sonucu hayvanlardan geçen hastalıklardan daha sık etkilenmeleri, sağlıklı suya erişme güçlükleri ve güvenli su kullanamamaları, farklı coğrafyalarda bulunan insanlarla ekonomik, kültürel, toplumsal veya askerî nedenlerle temasın artması ve kentlerin kurulmasıyla…

Devamı »

2020 Yılında Türkiye’de Yaşanan Afetler

Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

2020 yılında ülkemizde yaşanan en önemli afet şüphesiz COVID-19 salgınıdır. Bununla birlikte uluslararası afet veri tabanları kayıtlarına Türkiye kaynaklı başka afetler de girmiş bulunmaktadır. Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına (EM-DAT) Türkiye’den 2020 yılında sekiz doğa kaynaklı ve dört teknoloji kaynaklı afet girmiştir. Doğa kaynaklı sekiz afetin beşini, jeofiziksel afetlerden deprem kaynaklı yer hareketi ve tsunami…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi