2022

Krizlerin Gölgesinde Bir Yıl

Mehmet Emin Birpınar
Prof. Dr., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

İnsanlık olarak zorlu bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. 2019 sonunda başlayan ve hâlâ etkisini sürdüren COVID-19 salgını ve yaklaşık bir yıldır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sonucunda dünyamız bir yandan gıda ve enerji tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara maruz kalırken bir yandan da bu durumun tetiklediği ve birçok büyük ekonomiyi de etkileyen durgunluklarla karşı karşıya…

Devamı »

2022’de Dünyada ve Türkiye’de Afetler

Aslı Akay
Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2022, dünyada giderek daha yıkıcı hâle gelen Rusya ve Ukrayna’da yaşanan savaş ve küresel düzeyde etkilemediği ülke kalmayan COVID-19 salgınıyla tarihte önemli bir iz bırakmıştır. Günümüzde iklim değişikliğinin etkisiyle zamanla artan meteorolojik afetler ve COVID-19 salgınının sistemik etkileri yeni bir gerçekliğe işaret etmektedir. COVID-19 salgını 2020’den günümüze ülkeleri, toplumları ve bireyleri tehdit ederken aynı zamanda…

Devamı »

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Güncel Gelişmeler ve Geleceğe Bakış

Çiğdem Tuğaç
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İklim değişikliğinin dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli etkileri olmaktadır. Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerden biridir. Havza’da 2100’e kadar ortalama sıcaklık artışının 2,5°C – 4°C’ye ulaşacağı ve olumsuz etkilerin ilerleyen süreçte artacağı öngörülmektedir.1 İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de sıcak gün sayısı artmakta ve yağışlar düzensiz hâle gelmektedir.2 Türkiye’de iklimle…

Devamı »

2022’nin Sonunda Türkiye’de Refah ve Sosyal Hizmetler

Tarık Tuncay
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Refah devleti mimarisinin üç temel bileşeni; (i) kapsamlı bir sosyal sigorta sistemi, (ii) hassas koşullar altındaki kişi ve ailelere yönelik sosyal hizmetler, (iii) gerçek ihtiyaç sahipleri için erişilebilir ve çeşitlilik arz eden bir sosyal yardım sistemidir. Bu bileşenlerin etkin ve dengeli biçimde yapılandırıldığı toplumların hem sosyal refah seviyesi yükselir hem de toplumun millî kimliği ve…

Devamı »

Uluslararası İnsani Yardımlarda 2022: Derinleşen Kriz, Yeni Roller ve “Yerelleşme”

Şerif Onur Bahçecik
Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Bölümü

2022’de dünya ve bölgemiz, COVID-19 salgınının hızını ve şiddetini azaltmasıyla yaralarını sarmayı, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nde geçmiş dönemde oluşan kayıpları biraz olsun telafi etmeyi umarken yeni krizlerle karşı karşıya kaldı. Kuraklık ve seller, devam eden veya yeni gelişen çatışmalar ve açlık pek çok ülkeyi etkiledi ve insanları yerinden etti. Temel gıda maddelerinden mısır, soya ve…

Devamı »

2022’de Türkiye’nin Öne Çıkan İnsani Diplomasi Faaliyetleri

Orhan Battır
Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

En geniş perspektiften ele alındığında insani diplomasi, insan güvenliğine dair sorunlara her hâlükârda ve öncelikle insanı merkeze alan çözümler üretme adına uluslararası düzeyde sarf edilen çabalara karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle insani sorunlara insan odaklı yaklaşılarak çözüme yönelik araçların kullanımı konusunda karar vericilerin, alandaki tüm aktörlerin ikna edilmesine ve harekete geçirilmesine yönelik süreçlerin tamamı insani…

Devamı »

2022’de Uluslararası Göç ve Türkiye’ye Yansımaları

Şebnem Köşer Akçapar
Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Küresel Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

Geçici koruma kapsamındaki 3,5 milyona yakın Suriyelinin yanı sıra 400 binin üzerinde uluslararası koruma altında farklı milliyetlerden sığınmacıyla Türkiye, dünyada 2022’de en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ülkemizde 2022 sonu itibarıyla uluslararası koruma verilen ilk üç uyruk, sırasıyla 19.400 ile Afganistan, 7.131 ile Ukrayna, 4.083 ile Irak’tır. Ancak açıklanan resmî verilere bakıldığında…

Devamı »

Tahıl Koridoru ve Önemi

İlkay Dellal
Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Gıda ve enerji başta olmak üzere pek çok alanı etkileyen, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dünyada şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş ekonomik, sosyal ve politik değişimler yaratmıştır. Özellikle tahıl krizi ve bu krize çözüm olan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması veya bilinen adıyla Tahıl Koridoru Anlaşması uluslararası mecrada 2022’nin en önemli girişimi olmuştur. …

Devamı »

Halk Sağlığı Açısından Türkiye’de 2022

Feyza Kutay Yılmaz
Arş. Gör. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Esmehan Ayşit
Arş. Gör. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Mustafa Çakır
Dr. Öğr. Üyesi. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Hatice İkiışık
Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Işıl Maral
Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2022 halk sağlığını etkileyen birçok önemli olayı içinde barındıran bir yıl olmuştur. 2019’da başlayan COVID-19 pandemisi dünyada ve ülkemizde hâlâ devam ederken pandemi süresince alınan önlemler, test ve aşı konusundaki çabalar sonuç vermiş, COVID-19 salgınının etkisi önceki yıllara göre azalmıştır. Pandemiden dolayı alınan önlemlerin (maske, sosyal mesafe, okulların kapatılması vb.)…

Devamı »

Açığa Çıkan Yeni Formlar-Pandemi Sürecinin Ürettiği Gerçeklik

Necdet Subaşı
Dr., Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri

COVID-19 küresel salgını,gündelik hayatın akışındaki bilindik ritmi hızla değiştirmeye başladı. Yeni yaşam biçimlerine, desen ve formlarına uymakta zorlanmıyoruz. İnsani ilişkilerin olağan akışı sert tazyiklerle mütemadiyen şekilleniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 11 Mart 2020’de yaptığı açıklama; küresel COVID-19 salgınının neden olduğu topyekûn karantina süreci artık dünyanın bundan böyle başka bir şekil almaya başlayacağının habercisiydi. Ulusal ve uluslararası…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi