Yıllar: 2020

Koronavirüs Çağında Gönüllülüğün Geleceği

Adem Başpınar
Dr., Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Murat Şentürk
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Sosyal varlıklar olmak bakımından biz insanlar donanımsal olarak birbirimizle bağlantı kurarız. Koronavirüs sebebiyle milyarlarca insan izole hâle gelirken bir kısmımız da yenilikçi yöntemlerle yeni gönüllülük imkânları oluşturmaya başladık: maskeli-gönüllüler. Kimimiz yaşlı komşularımızın yiyeceklerini tedarik ettik, kimimiz uzaktan pilates dersleri verdik, kimimiz de sanal konserler icra ettik. Koronavirüse rağmen insanlar, gönüllülük kapsamında emeklerini ve zamanlarını harcamak,…

Devamı »

2020 Yılında Sosyal Hizmetlerin Genel Görünümü

Vedat Işıkhan
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkmıştır. COVID-19 daha sonra küresel olarak yayılmış ve tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden olmuştur. Dünyada binlerce insanı ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla ve sağlık sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu kriz döneminin muhtemel etkisi olan toplumsal tedirginliğin…

Devamı »

Türkiye’nin 2020 Yurt Dışı İnsani Yardımları: Pandemi ve Ötesi

Murat Çemrek
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Büşra Yılmaz
Ar. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Sanırız hepimiz şu meşhur kadim Çin bedduasına maruz kaldık: İlginç zamanlarda yaşayasın! 2020 her anlamda gezegenimiz açısından ilginç bir yıl oldu. Aslında kaotik, kasvetli hatta Kafkaesk. O yüzden teorik çerçevemizi Realizm ile başlatsak hiç de fena olmayacak. Realist teoriye göre doğası gereği kötü olan insan, salt çıkarıyla hareket eden ben-merkezci bir canlıdır. Ancak insani yardım…

Devamı »

Türkiye Afet Yönetimi Gündeminden Notlar

Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Toplantıları  Afet ve Acil Durum Kurulu, afet ve acil durum risklerini azaltmayı, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmayı, politikaları ve öncelikleri belirlemekle görevli olan Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu toplantıları 13 Temmuz ve 30 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu başkanlığında…

Devamı »

Salgın ve Afet Dönemlerinde Sosyal Koruma Kalkanı

Hasan Basri Alagöz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Türkiye nüfusunun tamamına; her haneye, her aileye, her bireye temas eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (AÇSHB) üç temel hedefi bulunmaktadır: Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve müreffeh toplum. Bu hedefler doğrultusunda, bireyi ve aileyi güçlendirici sosyal hizmetleri hayata geçiren AÇSHB, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen…

Devamı »

İnsan Odaklı Göç Politikaları

Savaş Ünlü
Dr., Göç İdaresi Genel Müdürü

İnsanlık tarihiyle beraber başlayan göç olgusu özelinde son yıllarda hedef ülke hâline gelen ülkemiz, coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle önemli göç akınlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu alanda ciddi bir tecrübe edinmiştir. Bu tarihsel tecrübe ve birikimin yapısal bir tezahürü olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 11 Nisan…

Devamı »

Türk Tipi Kalkınma İş Birliği Modeli ile Sürdürülebilir Kalkınma

Serkan Kayalar
TİKA Başkanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 1992’de kurulmuştur. Ülkemizin 2000’li yıllarda artan ekonomik ve siyasi istikrarı ile beraber daha aktif bir dış politika izlemesi neticesinde TİKA’nın faaliyet coğrafyası da Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Doğu Asya…

Devamı »

2020’de Medikal Kurtarma Çalışmaları

Eray Çınar
Dr., Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Beşerî ve doğa kaynaklı birçok afete maruz kalan Türkiye’de 1999 Marmara Depremi’nden çıkarılan derslerle afete hazırlıklı olmanın önemi daha fazla anlaşılmış olup özellikle 2003 yılından itibaren afetlere hazırlık ve afete müdahale konularında ciddi çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda afete müdahalenin önemli bileşenlerinden olan acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiş, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ülke genelinde afetlere müdahale edecek…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi