Yıllar: 2020

2020: Fırsatlara Dönüşen Zorluklarla Dolu Bir Yıl

Ruben Cano
IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı

2020, COVID-19 salgınından dolayı insani yardım kuruluşlarının geleneksel destek yöntemlerini zorlayan, daha önce deneyimlemediğimiz benzersiz bir yıl oldu.  COVID-19 salgını hem özel hem de mesleki yaşantılarımızı her yönden etkiledi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) Türkiye’deki insani yardım faaliyetleri de pandemiden oldukça etkilendi. İnsanların sağlık güvenliğini sağlamak için yapılan kapanmalar ve kısıtlamalarla karşı karşıyayken…

Devamı »

Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma ile Stratejik Destek

Alvaro Rodriguez
(BM Türkiye Ülke Ekibi adına) BM Türkiye Mukim Koordinatörü (Tedviren)

Türkiye, 2014’ten bu yana dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. 2020 yılında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sayısı 3,6 milyonu geçerken Türkiye, diğer ülkelerden de yaklaşık 320.000 uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.  2020-2021 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye Bölümü, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin,…

Devamı »

İnsani Yardım Çalışmalarında Hesap Verebilirlik ve Koordinasyon

Itır Erhart
Doç. Dr., Açık Açık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Açık Açık Derneği, Türkiye’de bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş, bünyesinde 2020 itibarıyla, 120 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu bir platformdur. Bir çatı kuruluş olduğu için platformda yer alan STK’ların faaliyet ve yetkinlik alanları ve çalışmalarına dair bilgi sahibidir ve çalışanları ile düzenli olarak iletişim…

Devamı »

İnsani Yardımda Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık

Rubeena Esmail
GİZ Türkiye Ülke Direktörü

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Alman Hükûmeti tarafından sağlanan mali kaynak ile 2015 yılından bugüne Türkiye’de Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte, bu kapsamda mültecilere ve yoğunlukla Güneydoğu’da bulunan ev sahibi toplumdaki ihtiyaç sahibi nüfusa destek vermektedir. GİZ’in projelerini uygularken ilgili Bakanlıklar, yerel STK’lar ve yerel yönetimler ile yürüttüğü yakın iş birliği, COVID-19’un Türkiye’de yayılma sürecinde…

Devamı »

Sosyal Araştırmalar, Savunuculuk ve İnsani Gelişme

Vural Çakır
İNGEV Başkanı

İNGEV’de (İnsani Gelişme Vakfı) insani gelişmeyi, savunuculuğun yanı sıra hedef odaklı sosyal araştırmalar ve uygulama programları yürüterek destekliyoruz. Sosyal araştırmalarla uygulama projelerinin doğru tasarlanmasını amaçlıyoruz. Yerel yönetimlerde dijital yönetişim fırsatları, sosyal medya imajı, toplumsal cinsiyet algısı, pandemi dönemi KOBİ’lerin ihtiyaç analizi, sivil toplum kuruluşları imajı gibi araştırmalarla salgın ortamındaki önemli konularda yol gösterici raporlar ortaya…

Devamı »

Tüm Yönleriyle Göç Yönetimine Destek

Lado Gvilava
Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türkiye’de göçün tüm yönlerini ele alarak otuz yıla yakın bir süredir Türkiye Hükümeti’nin göçü yönetme kapasitesinin gelişimini desteklemektedir. IOM Türkiye’nin yürüttüğü göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması, insani yardım, işgücü entegrasyonu, göç ve sınır yönetimi, göçmenler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumu teşvik çalışmaları, 2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle yeniden düzenlenerek devam etmiştir. …

Devamı »

Çocuklar için Önleyici, Müdahaleci ve İyileştirici Koruma

Figen Özbek
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı

Vakfımız, kuruluşundan bu güne ülkemizin, “korunma ihtiyacındaki çocuk” konusundaki faaliyetlerini resmî senedine uygun olarak kamu ve toplum ilişkileri içerisinde sürdürmektedir.  Korunma ihtiyacındaki çocuk alanında 40 yılı aşan çalışma döneminde 400’ün üzerinde çocuğa uzun vadeli hizmet sağlayarak uygulama tecrübesi kazanan vakfımız, zamanın sosyal politikalarına uygun olarak çocukların koruma gereksinimlerinin oluşmaması için önleyici, korunma gereksinimi oluştuğu durumlarda…

Devamı »

Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Sürdürülebilir Hayri Hizmetler

İhsan Açık
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Yurt içinde ve dışında eğitimden sosyal ve hayri hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar insana dokunan her alanda proje geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardım alanında da Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırmaktadır.  2020 yılında yurt içinde Elazığ, Bingöl, İzmir ve Giresun’da yaşanan deprem ve sel gibi doğal…

Devamı »

Göç Yönetiminde İletişim ve Koordinasyon

Katharina Lumpp
UNHCR Türkiye Temsilcisi

Türkiye, son altı yıldır 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere 4 milyona yakın kişi ile dünyanın en büyük sığınmacı ve mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu nüfusun yalnızca %1,6’sı (59.000 kişi civarı) Geçici Barınma Merkezleri’nde yaşarken, büyük çoğunluğu Türkiye’nin 81 ilinde kentlerde, kent çevresinde veya kırsal alanlarda yaşamaktadır. Türkiye’nin mülteci müdahalesi; sağlık,…

Devamı »

Türkiye’de Savunmasız Durumdaki Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması

Regina De Dominicis
UNICEF Türkiye Temsilcisi

Türkiye, dünyanın en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapan ülkesidir. 2020 yılında Türkiye’deki mülteci ve göçmen sayısı 4 milyonu bulurken bunların yaklaşık yarısı çocuklardan oluşmaktadır. Türk Hükûmeti, Türkiye’deki mültecilere yönelik faaliyetlerin getirdiği mali yükün büyük bir kısmını üstlenmiş durumdadır. Yerinden edilme durumu uzun sürdüğü için Türkiye, mülteciler ile göçmenlerin yanı sıra ev sahibi toplulukların da…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi