2021

Çağımızın Vebası: Küresel İklim Değişikliği

Mehmet Emin Birpınar
Prof. Dr., T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

Günümüzde yaşanan teknolojik ilerlemeler sayesinde milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki gök cisimleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu sayede biliyoruz ki şu ana kadar bizi misafir eden dünyamızın bir benzeri bulunabilmiş değil. Ne var ki dünyamızın bu biricikliğini, kıymetini hâlâ tam olarak kavradığımız da söylenemez. Zira sanayi devrimiyle başlayan süreçten bu yana dünyamızın bize sunduğu imkânları hoyratça…

Devamı »

Türkiye’nin Uluslararası İnsani Yardımlardaki Lider Rolü

Hatice Karahan
Prof. Dr., Harvard Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Türkiye Cumhuriyeti, 2000’li yıllar itibarıyla özel önem verdiği uluslararası kalkınma iş birlikleri kapsamında giderek yükselen bir grafik çizmiş ve bu alanda dünyanın önde gelen aktörlerinden biri hâline gelmiştir. Şüphesiz bu gelişmede çok çeşitli küresel ve bölgesel gelişmelerle uluslararası yapılar dâhilinde üstlenilen sorumluluklar etkin rol oynamıştır. Bu kapsamda insani yardım iş birliğini doğuran unsur ne olursa…

Devamı »

2021’de Orman Yangınları

Ertuğrul Bilgili
Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

2021, afet boyutunda çok büyük orman yangınlarının görüldüğü bir yıl olmuştur. Son yıllarda büyük orman yangınları, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok bölgesinde ciddi sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Avustralya’da Ağustos 2019-Mart 2020 arasında çıkan büyük yangınlarda yaklaşık 12,6 milyon hektar (ha) alan yangınlardan etkilenmiştir.1 ABD’de 2020’de 4,1 milyon hektar alan yangınlardan etkilenmiş, 2021’de…

Devamı »

Süreklilikler ve Değişimlerle 2021’de Göç

Saime Özçürümez
Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’de 2021’de göç konusunda gözlemlenen durum ve olgular düzenli göç, düzensiz göç, uluslararası koruma ve sosyal uyum alt başlıklarında değerlendirilebilir. Bu yazı 1 Ocak-30 Aralık 2021 arası Türkiye’de insan hareketliliği konusunda temel konuları kısaca incelemektedir. Türkiye göç alanında 2014’ten bu yana dünyada en çok mülteci barındıran ülke statüsündedir ve bu konumunu 2021’de de korumuştur.1 COVID-19…

Devamı »

2021’de Türkiye’de Yaşanan Jeolojik Afetler

Nehir Varol
Dr., Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi-AFAM

Ülkemiz jeolojik, coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle doğa kökenli afetlerin sık yaşandığı bir konumdadır. Bazı bölgelerde fiziksel ve sosyal kırılganlıkların yüksek olması, nüfus yoğunluğu ve plansız yapılaşma sebebiyle afetler sonucunda maalesef önemli can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.   Uluslararası Acil Durum Veri Tabanı (EM-DAT) kayıtlarına Türkiye’den 2021’de doğa kökenli dört afet girmiştir. Doğa kökenli afetlerden…

Devamı »

Sosyal Hizmetlerin Gündemi: 2021

Emine Özmete
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Sosyal hizmetlerin temel işlevi; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini geliştirmektir. Sosyal hizmetin temel perspektifi sosyal kalkınma olarak kabul edilir; sosyal kalkınma toplumun kurumlarına odaklanır ve sosyal programların uygulanmasıyla ilişkilidir. Sosyal kalkınmada kavramlar kadar uygulamalar arasındaki ilişki ve iş birliği de sosyal politikaların uygulama aracı olan sosyal hizmetlerin gündemini belirlemektedir. Sosyal kalkınmanın odağı ve…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi