2021

Afetler, Göç ve Halk Sağlığı

Özge Yavuz Sarı
Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kerim Hakan Altıntaş
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Afetler ve Halk Sağlığı Dünyada doğa ve insan kaynaklı afetler her geçen yıl artmaktadır. Dünya Afet Raporuna göre en büyük artış iklim ve hava olaylarına bağlı (sel, aşırı hava olayları, kasırga vb.) afetlerde meydana gelirken bunu jeofizik ve biyolojik nedenlere bağlı afetler izlemektedir.1 Türkiye’de de 2021’de meydana gelen afetlerde benzer bir dağılımın olduğu görülmektedir. Yılın…

Devamı »

COVID-19 Verileri

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Toplam Vaka Sayısı Günlük Vaka Sayısı Günlük İyileşen Sayısı Günlük Vefat Sayısı…

Devamı »

2021 Biterken Çevremiz ve Sağlığımız

Cavit Işık Yavuz
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çevre sorunları giderek tüm yaşamın ana gündemini oluşturuyor. Yaşadığımız çağ birçok afetin, krizin, toplumsal sorunun yoğunlaştığı ve giderek daha fazla dayanışmanın, yardımın ve korunmanın gerektiği, bundan sonra daha da fazla gerekeceği bir çağ. Beşte birini geride bıraktığımız bu yüzyılda eski sorunlar derinleşirken yeni ve karmaşık sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda SARS CoV-2 pandemisi gündemiyle…

Devamı »

2021’de Ülkemizde COVID-19 ve Potansiyel Bulaşıcı Hastalık Tehditleri

Levent Akın
Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnsanlık tarihi incelendiğinde yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte sulama sistemleri geliştirilmiş ve insanlar toplu hâlde yaşamaya başlamışlardır. İnsanların tarım toplumu olması, hayvanları evcilleştirerek yakın temasta kalmaları sonucu hayvanlardan geçen hastalıklardan daha sık etkilenmeleri, sağlıklı suya erişme güçlükleri ve güvenli su kullanamamaları, farklı coğrafyalarda bulunan insanlarla ekonomik, kültürel, toplumsal veya askerî nedenlerle temasın artması ve kentlerin kurulmasıyla…

Devamı »

Artan Küresel İnsani Krizler Karşısında Yol Ayrımı Kaçınılmaz

Serkan Kayalar
TİKA Başkanı

Ağır savaşlarla geçen yirminci yüzyıl sonrasında insanlığın yeni yüzyıla da oldukça sancılı başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Her ne kadar milenyum başında büyük umutlarla insanlığın sorunlarının çözümü adına küresel yönetişim, uluslararası toplum ideali ve küresel sürdürülebilir kalkınma gibi birçok kavram ileri sürülmüş olsa da bugün insani krizler farklı biçimlerde dünyanın her yerinde kendini göstermekte ve artarak…

Devamı »

2021’de BM-Türkiye’nin Çalışmaları

Alvaro Rodriguez
(BM-Türkiye Ülke Ekibi adına) BM-Türkiye Mukim Koordinatörü

Türkiye, 2014’ten bu yana geçici ve uluslararası koruma altında olan en büyük nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 2021’de geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sayısı 3,7 milyonu geçmiştir. Aynı zamanda Türkiye, başta Afganistan, Irak ve İran olmak üzere diğer ülkelerden gelen 320 bin uluslararası koruma statü ve başvuru sahibi kişiyi de ağırlamaktadır. 2021-2022 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planının…

Devamı »

2021’de UNHCR Türkiye Çalışmaları

Philippe Leclerc
UNHCR Türkiye Temsilcisi

UNHCR’nin yıllık Küresel Eğilimleri Raporu’na1 göre 2021 sonu itibarıyla savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları suistimalleri nedeniyle yerinden edilmiş insanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak ve 10 yıl önceki sayının iki katını aşarak 89,3 milyona ulaşmıştır. 2021’de sayıları 27,1 milyona yükselen mültecilerin çoğuna, bir kez daha, kısıtlı kaynaklara sahip komşu ülkeler ev…

Devamı »

IFRC Bakış Açısıyla 2021

Ruben Cano
IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), dünya çapında 13,7 milyon gönüllüsünün katkıları ve 192 ulusal dernek aracılığıyla 150 milyon kişiye ulaşan dünyanın en büyük insani yardım ağıdır. Afetlerin ve sağlıkla ilgili acil durumların öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyaçları karşılamak ve savunmasız insanların yaşamlarını iyileştirmek için hep birlikte hareket ediyoruz. IFRC; Türkiye’de göçmenler ve yerel…

Devamı »

2021’de Göç Çalışmaları

Gerard Karl Waite
IOM Türkiye Misyon Şefi

Türkiye’deki insani yardım topluluğunun kararlı bir üyesi olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), insani yardım alanında gelecekteki iş birliğini güçlendirmek için Türk Kızılay ile bir mutabakat zaptı imzaladı. IOM ve Türk Kızılay iş birliğinden gurur duyuyor ve bunu her iki kuruluşun birlikte daha iyi çalışma kapasitesinin önemli bir uzantısı olarak görüyoruz. IOM, Türkiye’de göçün…

Devamı »

Göç, Mülteci, Pandemi ve İklim Krizi

Hakan Bilgin
Dünya Doktorları Derneği Başkanı

2011’de başlayan Suriye Krizi, insanlığın hâlen kanayan yarasıdır. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen kriz, iyileşme eğilimi bir yana daha da derinleşen, öngörülemez ve maalesef olumlu olduğunu söyleyemeyeceğimiz süreçlere doğru ilerlemektedir. Diğer taraftan 2019 itibarıyla Çin’de baş gösteren ve ardından tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisi milyonlarca can almış, aşı ve tedavi süreçlerinde önemli ilerlemeler olsa…

Devamı »

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi